Bacheloropleidingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam wil studenten opleiden van wie de kennis en vaardigheden aansluiten bij wat de hedendaagse maatschappij vraagt. Daarom bieden wij onderwijs aan dat direct aansluit bij belangrijke maatschappelijke thema's, zoals globalisering, communicatie en media, filosofie, duurzaamheid en de creatieve industrie.

Tijdens je opleiding wordt er uitgebreid aandacht besteed aan je loopbaan en beroepsperspectief. Zo word je gestimuleerd en geholpen om na te denken over je loopbaan en maak je kennis met de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door onderzoeksopdrachten afkomstig uit het werkveld, praktijkopdrachten en stage. Met een bacheloropleiding Geesteswetenschappen sta je midden in de samenleving.

Hieronder zie je een overzicht van de bacheloropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Elke opleiding heeft een eigen informatiepagina waarop je alles leest over de inhoud en opzet, en over je toekomstperspectief. Zo ontdek je vanzelf welke opleidingen je interesse hebben.


Bacheloropleidingen van Geesteswetenschappen
Archeologie_AP_13_100x100pxArcheologie
Verleden, heden en toekomst. Studeer je Archeologie aan de VU, dan breng je door opgravingen oude culturen weer tot leven. Je zoekt naar verbanden tussen het leven in het verleden en het heden.
Communicatie- en InformatiewetenschappenCommunicatie- en informatiewetenschappen
Studeer je Communicatie- en informatiewetenschappen, dan analyseer je gesproken en geschreven taal evenals andere vormen van communicatie binnen onze snel veranderende informatiemaatschappij.
Opleidingsbeeld-Wijsbegeerte-klein
Filosofie
Zit de wereld inderdaad zo in elkaar als we denken? Wat weten we eigenlijk? Hoe kunnen we goed van kwaad onderscheiden? Wat is het verschil tussen recht en onrecht? In de studie Filosofie zul je verkennen wat de betekenis van dit soort vragen is en wat de implicaties ervan zijn.
img_55x55_GeschiedenisGeschiedenis
Studeer je Geschiedenis aan de VU, dan zoek je naar antwoorden op wetenschappelijke én maatschappelijke vragen. Naar verbanden, invloeden, contrasten, samenhang. Naar de lijnen in de tijd.
Griekse en Latijnse taal en cultuurGriekse en Latijnse taal en cultuur
Het terrein GLTC is heel breed: je bestudeert de denk- en leefwereld van mensen over een periode van meer dan duizend jaar. Deze opleiding heeft het keurmerk 'Topopleiding' van de Keuzegids Universiteiten 2018.
img 55x55_hist_intern_studiesHistory and International Studies
Doe je de Engelstalige bachelor History and International Studies, dan bestudeer je globalisering en internationale relaties tussen staten, mensen en culturen vanuit historisch perspectief. Het programma is een unieke combinatie van vakken van Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en moderne talen.
L&S-engels_55_55Literatuur en Samenleving: Engels
Dit programma draait om de interactie tussen Engelse literatuur, visuele cultuur, en samenleving. In onze cursussen analyseer je literaire teksten vanuit twee vernieuwende perspectieven: Engelse literatuur in een veranderende wereld, en Engelse literatuur in een visuele cultuur.
Media, Kunst, Design en ArchitectuurMedia, Kunst, Design en Architectuur
In Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) wordt 'visuele geletterdheid' bijgebracht: een alerte en kritische houding tegenover beelden en hun verschijningsvormen en effecten in de samenleving.
Oudheidwetenschappen_AP_09_100x100pxOudheidwetenschappen
Studeer je Oudheidwetenschappen aan de VU, dan bestudeer je de beschavingen van de Grieken, Romeinen en Mesopotamiërs vanuit invalshoeken als archeologie, oude talen en oude geschiedenis. De oudheid is vaak nog verrassend actueel.
Philosophy, Politics and Economics
Philosophy, Politics and Economics (PPE)
Heb jij een brede maatschappelijke interesse? Ben jij geïnteresseerd in economische en politieke besluitvorming en wil je daar zelf ook een bijdrage aan leveren? Dan is PPE een studie voor jou!

HonoursProgramme

Voor ambitieuze en getalenteerde bachelorstudenten biedt de faculteit een honoursprogramma, waarbinnen studenten kunnen meewerken aan lopende onderzoeksprojecten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bacheloropleidingen? Kom naar de Open dagen.