Activiteiten

Graduate Seminars

Dat onderwijs en onderzoek in de Graduate School samenkomen, komt goed tot uiting in de Graduate Seminars. Bij deze halfjaarlijkse bijeenkomsten werken (research)masterstudenten, promovendi en facultaire onderzoekers nauw samen. Op de Graduate Seminars presenteren (research)masterstudenten hun collegeresultaten en scriptie-onderzoek, via posterpresentaties of minisymposia. Researchmasterstudenten en promovendi hebben de mogelijkheid om hun lopende onderzoek en meest actuele inzichten met elkaar te delen. Deze directe manier van interactie en kennisoverdracht maakt de Graduate School bij uitstek tot een community of learners.

Graduate School Lectures

Op de Graduate School Lectures krijgen (research)masterstudenten en promovendi de kans om kennis te maken met (inter)nationaal bekende specialisten op kennisgebieden die tekenend zijn voor VU-geesteswetenschappen. Jonge onderzoekers en studenten kunnen in dialoog treden met deze specialisten en hun eigen onderzoek aan ze voorleggen.

Loopbaanoriëntatie

Binnen de (research)master en PhD-programma’s wordt regelmatig aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Studenten krijgen gastcolleges van kenners uit relevante beroepsvelden, ze lopen stage bij bedrijven of publieke instellingen, en kunnen onderzoekstutorials opzetten via erfgoedinstellingen, mediabedrijven etc. Researchmasterstudenten worden via Research Design I en II intensief voorbereid op een wetenschappelijke carrière.

Voor promovendi bestaat de mogelijkheid om loopbaanoriënterende cursussen te volgen. De Graduate School organiseert ook jaarlijks een career event, waar onze studenten en jonge onderzoekers kunnen kennismaken met succesvolle alumni van de VU.