PhD Colloquium

Alle promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de bijeenkomsten van het PhD colloquium. Gemiddeld vier keer per jaar zullen lunchbijeenkomsten en workshops worden georganiseerd rond thema’s als time management, intellectueel eigendom, open access, beheer van je onderzoeksdata, presentatie vaardigheden en loopbaanoriëntatie. Uitnodigingen worden verstuurd via de mail.