Samenwerking met de UvA

Op enkele onderzoeksgebieden werkt de VU nauw samen met de UvA. Op enkele van de onderstaande thema's bieden de universiteiten gezamenlijke onderwijsprogramma's aan.

E-humanities

Een van de nieuwe speerpunten van het onderwijs en onderzoek aan de VU is E-humanities. Samen met UvA en de KNAW-instituten is een nieuw Centre for Digital Humanities opgericht. Sinds 2014 staat de minor Digital Humanities op het programma. Ook in het Master- en Researchmasteronderwijs wordt veel aandacht besteed aan digitale ontsluiting van bronnen, digitale analyse en visualisaties. Voor medewerkers en promovendi worden crash courses aangeboden.

Erfgoed

Erfgoed is al enkele jaren een speerpunt in het onderwijs en onderzoek aan de VU en de UvA. Samen bieden zij de Master Erfgoedstudies en Museumconservator aan. Binnen het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+ wordt op interdisciplinaire wijze onderzoek vereist naar (cultureel) erfgoed. Ook bij de andere masters is erfgoed een belangrijk thema in het onderwijsprogramma.

Creatieve Industrie

In CIRCA, het Creative Industries Research Centre Amsterdam, werken UvA en VU samen met Waag Society en HvA aan projecten over de (geschiedenis van) de creatieve industrie. Doorgaans gebeurt dit in zogenaamde 'embedded research'-projecten: kortlopende onderzoekstrajecten waarbij een geesteswetenschappelijke onderzoeker nauw samenwerkt met creatieve bedrijven, erfgoedinstellingen of het bedrijfsleven. Een vorm van 'applied humanities' dus.

Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Via het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) bieden de VU en de UvA wetenschappelijk onderwijs aan in de Klassieke talen, Archeologie, Oudheidstudies en Oude geschiedenis. Het onderzoek dat onder de vlag van dit instituut wordt uitgevoerd bestrijkt uiteenlopende gebieden zoals de archaeologie, cultuur en taal van Anatolië, Mesopotamië, het Mediterrane gebied en Noordwest Europa; de geschiedenis, taal en cultuur van het oude Griekenland en Rome, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan Byzantijns Grieks, Neolatijn, Griekse & Romeinse filosofie, en vroeg Christelijke literatuur en cultuur.