Opleidingen

Bacheloropleidingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt verschillende bacheloropleidingen aan. Een bachelor duurt drie jaar, daarna kun je een masteropleiding volgen die goed aansluit op je opgedane kennis.

Masteropleidingen

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een gevarieerd aanbod aan masteropleidingen, zowel in de Engelse als in de Nederlandse taal. De opleidingen bieden een grondige training in de verschillende kennisgebieden en een uitstekende opstap naar een loopbaan in zeer uiteenlopende sectoren.

Minoren

Wil je je verdiepen in een bepaald vakgebied? Kies voor een minor! Je volgt dan een programma van in totaal 30 studiepunten met vakken over één onderwerp.

Meer onderwijs

Naast bachelor-, master- en minoropleidingen biedt de Faculteit der Geesteswetenschappen nog meer onderwijs zoals contractonderwijs en onderwijs voor ouderen.

Graduate School of Humanities

De Graduate School of Humanities biedt naast masteropleidingen, onderzoeksmaster's en PhD-programma's, ook trainingen op hoog academische niveau voor studenten en promovendi aan.

Academic Language Programme

Het Academic Language Programme (ALP) is een geheel van cursussen, workshops en coachingtrajecten op het gebied van het Engels en het Nederlands. Deze taalvoorzieningen zijn specifiek gericht op studenten, PhD-kandidaten, docenten en medewerkers in alle faculteiten en diensten van de VU.

Nederlands als tweede taal (VU-NT2)

VU-NT2 is het onderwijs- en expertisecentrum voor Nederlands als tweede taal aan de VU. Bekijk het aanbod!

Regelingen Faculteit der Geesteswetenschappen

Elke bachelor- en masteropleiding heeft een zogeheten Onderwijs- en Examenregeling, waarin de geldende procedures alsmede de rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens zijn opgenomen. Daarnaast heeft de examencommissie Regels en Richtlijnen vastgesteld.

Visie op en kwaliteit van onderwijs

Lees op deze pagina meer over de onderwijskwaliteit van de Faculteit der Geesteswetenschappen.