Meer onderwijs

Naast bachelor-, master- en minoropleidingen biedt de Faculteit der Geesteswetenschappen nog meer onderwijs:

 • Contractonderwijs
  Kun of wil je je niet als reguliere student inschrijven? Dan bestaat bij de Faculteit der Geesteswetenschappen de mogelijkheid als contracttoehoorder deel te nemen aan het onderwijs.

 • Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)
  De Vrije Universiteit heeft sinds september 1990 een speciaal cursusprogramma voor iedereen vanaf vijftig jaar: HOVO, dat staat voor Hoger Onderwijs Voor Ouderen.

 • Nederlands voor anderstaligen (NT2)
  Hier vind je informatie over cursussen Nederlands, over leermiddelen voor NT2 cursussen, of als je docent NT2 bent.

 • NT2 docentenopleiding
  De Vrije Universiteit en Hogeschool Windesheim bieden een bijzondere opleiding aan: Docent NT2 in de volwasseneneducatie.

 • Spaans voor niet-Geesteswetenschappenstudenten
  Spaans is op de VU geen volledige opleiding, maar kan gekozen worden als afstudeerrichting binnen de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, of als minor bij een andere studie. Studenten van andere faculteiten van de VU kunnen Spaans als keuzevak volgen.

 • Voorbereidend jaar anderstalige studenten Vrije Universiteit (VASVU)
  Wil je een studie gaan volgen aan de Vrije Universiteit en moet je naast Nederlands ook nog andere aanvullende cursussen (bijvoorbeeld wiskunde of Engels) volgen om voor te bereiden op het toelatingsexamen, dan vind je hier meer informatie.