Minor Geoarcheologie

Geoarcheologie - Barcin Hoyuk

Geoarcheologie is een snel groeiende wetenschap, waarbij analysen en
technieken die typerend voor aardwetenschappen zijn, in toenemende mate
worden gebruikt om het archeologisch onderzoek te ondersteunen en te
versterken.

De universitaire minor vult een leemte op in het onderwijs van
Archeologiestudenten die dergelijke vakken niet krijgen in hun
bachelorstudie. Het vormt een verrijking van het studieaanbod, voegt een
nieuwe dimensie toe aan je studie en biedt inzicht in een unieke
samenwerking tussen docenten van 4 faculteiten van 2 universiteiten, te
weten Geesteswetenschappen (VU, UvA), Aard- en Levenswetenschappen (VU)
en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA).

In deze minor leer je:
* over de basisprincipes van geologische processen en gesteentevorming
en -beschrijving met een duidelijke praktijk content (veldwerk Ardennen)
in de vakken ‘Systeem Aarde’ en ‘Eigenschappen Gesteente’;
* diverse wetenschappelijke methoden en technieken toe te passen op
archeologische problemen in vakken als ‘Science Methods in Archaeology’
en ‘Geoarchaeological case studies’;
* het uitbreiden van technische vaardigheden en concepten in ‘Digitale
Archeologische Analyse’, die 1 op 1 aansluiten bij de eerder behandelde
case studies;
* over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en deze kennis
als een 'toolbox' te gebruiken in archeologische veldprojecten en
afstudeerscripties.

Start date: 1 September
Duration: 1 semester (5 months)
Language: Nederlands en Engels
Credits: 30 EC

Voor wie?
Derdejaars Archeologie studenten van Nederlandse universiteiten, en 4e
jaars archeologie studenten van Saxion Hogescholen.

Aanmelden
Kijk voor de aanmeldprocedure hier
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/toelating-en-inschrijving/minoren .

Na de minor
De minor Geoarcheologie is een goede voorbereiding op alle voorkomende
Archeologiemasters in Nederland. Scriptieonderwerpen, archeologisch
veldwerk en verdere specialisaties kunnen met geoarcheologische kennis,
analysen en methoden worden verrijkt.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Eigenschappen van gesteenten Periode 1 6.0 AB_450010
Systeem Aarde Periode 1 6.0 AB_450067
Case Studies in Geoarchaeology Periode 2 6.0 L_BEBAALG007
Science Methods in Archaeology Periode 2 6.0 L_BABAALG004
Digitale Archeologische Analyse Periode 3 6.0 L_AABAALG059
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asn.DC.creator.asv.VU.Amsterdam asn.DC.date.asv.2016 asn.studyguide.asv.modulegroep asn.DC.title.asv.Minor.Geoarcheologie.....