Minor Taal en Gehoor - track voor universitaire studenten

Relatie gehoor en taalontwikkeling
Gesproken communicatie komt tot stand door een complex samenspel van
gehoor, de taalverwerking en –productie en de cognitieve vaardigheden.
Als er problemen zijn op het gebied van gehoor dan resulteert dit vaak
in spraak- en taalmoeilijkheden bij jonge kinderen. De spraak- en
taalontwikkeling is daarom een belangrijk speerpunt in de behandeling
van dove en slechthorende kinderen in een audiologisch centrum.

Vakken bij Logopedie (Hogeschool Rotterdam)
In de minor Taal en Gehoor verdiep je je in audiologie en de behandeling
van dove en slechthorende kinderen. Je volgt cursussen aan de VU die je
een stevige basis geven in de audiologie. Ben je universitair student
dan volg je ook een aantal praktijkgerichte cursussen bij de Logopedie-
opleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Hier leer je hoe je een anamnese
afneemt en hoe je een behandelplan opstelt. Je sluit de minor af met een
korte intensieve stage gekoppeld aan een klein project in een
audiologisch centrum.
Het betreft de volgende vakken:
- Onderzoek en Diagnose (2 EC)
- Behandelvaardigheden (4 EC)
- Intake en Anamnese (3 EC)
- Korte stage (3 EC)

Vakken VU
Aan de VU volg je het vak Kind, Taal en Gehoor 1, waarin een goede basis
wordt gevormd van de werking van het gehoor, waarnemen van geluid en
spraak en de relatie wordt gelegd tussen taal en gehoor bij kinderen.
Daarnaast volg je de lezingenreeks Kind, Taal en Gehoor 2, waarin
gerenommeerde sprekers die experts zijn op het gebied van taal en gehoor
recent onderzoek zullen presenteren en toelichten.

Doelgroep
Deze minor is geschikt voor iedereen die een brede interesse heeft in de
relatie tussen taal en gehoor, in het bijzonder bij jonge dove en
slechthorende kinderen. Dit interdisciplinair georiënteerde minorpakket
vormt een verrijking voor studenten uit verschillende disciplines, zoals
taalkunde, audiologie, psychologie, onderwijskunde, pedagogiek. Deze
reeks biedt studenten en professionals de mogelijkheid hun
wetenschappelijke kennis op dit vlak te actualiseren.

Ook studenten van een andere logopedieopleiding dan aan de Hogeschool
Rotterdam kunnen deze minor volgen. Je volgt dan een aangepast programma
van 30EC met onder andere het vak Verdieping Taal en Gehoor. Neem
hiervoor contact op met Monique Lamers, zodat je je inschrijft bij de
juiste vakken.

Contactpersoon: Monique Lamers (m.lamers@vu.nl).
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Kind, taal en gehoor 1 Periode 1 6.0 L_WABAALG005
Kind, taal en gehoor 2 Periode 2 6.0 L_WABAALG006
Project taal en gehoor Periode 3 6.0 L_WABAALG007
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorTaalenGehoortrackvooruniversitairestudenten