Met Literatuur en Samenleving of Communicatie- en Informatiewetenschappen voor de klas

Na je afstuderen ligt er een veelheid aan mogelijkheden voor je open. Aan de mogelijkheid van een baan als leraar in het voortgezet onderwijs had je daarbij misschien nog niet gedacht. Maar als je student Literatuur en Samenleving bent (specialisatie Engels of Nederlands) of binnen CIW hebt gekozen voor de afstudeerrichting English: International Communication of Taal- en communicatieadvies, dan is dat ook voor jou een optie. Met een handige minorkeuze kun je toegelaten worden tot de educatieve master en vervolgens leraar Engels of Nederlands worden:

Leraarschap?

Universiteiten hebben van oudsher een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van leraren. Op dit moment is een baan als leraar helemaal bijzonder aantrekkelijk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is gaan investeren in het leraarschap, om meer en vooral beter opgeleide leraren voor de klas te krijgen. Zo financiert het ministerie bijvoorbeeld promotieplaatsen voor leraren. Ook is er op het moment een roep om curriculumverandering in de schooltalen (Engels, Nederlands, Frans): zo moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor de functie van taal en literatuur in de samenleving. Op die manier kan het taalonderwijs een belangrijke rol vervullen in het vormen van leerlingen in de maatschappij. Verder zullen er in de komende jaren steeds meer leerlingen bijkomen, terwijl er juist steeds meer leraren met pensioen gaan. Dat levert ontzettend veel vacatures op, vooral in de exacte vakken en Nederlands, maar ook voor Engels.

De Educatieve Master: de VU-route naar het leraarschap

Om als beginnend docent goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen opleiding natuurlijk van belang. Daarom heeft de Vrije Universiteit een tweejarige masteropleiding Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen. In deze opleiding, met de  specialisaties Engels, Frans en Nederlands of Latijn/Grieks, volg je zowel inhoudelijke vakken op het gebied van de door jou gekozen taal als onderwijskundige vakken. Denk daarbij aan vakdidactiek: het vak waarin je leert hoe je je kennis aan leerlingen kunt overdragen. Natuurlijk maakt ook een uitgebreide stage deel uit van deze opleiding, zodat je wat je geleerd hebt in praktijk kunt brengen. Om toegelaten te worden tot deze master dien je te beschikken over een vooropleiding waarin je zowel taal- als letterkundige vakken (op het gebied van Engels, Frans, Nederlands of Latijn/Grieks) hebt gevolgd. Mis je kennis op een van deze gebieden, dan kan de schoolvakminor wellicht uitkomst bieden!