Minor Vreemde Talen Leren

Zoek je een extra troef om je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen na
het afronden van je bacheloropleiding? Vind je taal en talen leren leuk?
Dan is het verwerven van kennis over en vaardigheden in (nieuwe) vreemde
talen wellicht iets voor jou!

De minor Vreemde talen leren biedt je de mogelijkheid om in één semester
met twee nieuwe talen kennis te maken. Je kiest voor twee vreemde talen
(we hebben er zes in de aanbieding!). Tijdens periode 1 leg je de basis
voor het verwerven van vaardigheden in het Spaans, Frans of Marokkaans
Arabisch (één taal naar keuze). Deze vaardigheden diep je verder uit in
periode 2 met een vervolgcursus in deze taal, zodat je aan het eind in
staat bent om in tal van situaties goed te communiceren.

Tegelijkertijd verwerf je naast vaardigheden in het Spaans, Frans of
Marokkaans Arabisch ook de basisvaardigheden van een tweede vreemde
taal. Je kiest hiervoor tussen Duits, Portugees of Roemeens (periode 2).
De docenten zullen tijdens de taalverwervingscolleges gebruikt maken van
verschillende methodes van aanpak, zodat je kunt ervaren wat die
verschillende methodes in de praktijk voor de leerder betekenen
(onderdompeling in de taal, gebruik maken van gebaren, alleen mondeling
taalgebruik, wel/geen grammatica-uitleg, etc.).

Gedurende deze ervaring leer je daarnaast bij het vak
Tweedetaalverwerving (periode 2) waarom het leren van een nieuwe taal
vaak moeizaam verloopt als je de kinderleeftijd ontgroeid bent. Zoals
vele taalleerders worstel je misschien met de vraag of je ooit tot een
volledige beheersing van een vreemde taal kunt komen. In dit vak neem je
kennis van de stand van zaken van relevant onderzoek omtrent dit
onderwerp, waarbij ook aandacht is voor effectieve methodes om een
vreemde taal te leren (bijvoorbeeld: hoe leer je het beste je
woordenschat uit te breiden?).

Tot slot sluit je de minor af met een eigen project waarbij je ‘jouw’
talen vergelijkt met het Nederlands. Je brengt overeenkomsten of
verschillen in klankstructuur en/of opbouw van woorden en zinnen in
beeld en legt verbanden met potentiële moeilijkheden in het verwerven
van de betreffende talen voor Nederlandstalige taalleerders.

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator van de minor,
Petra Bos (phf.bos@vu.nl)
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Minor basiscursus Spaans 1 Periode 1 6.0 L_HABAALG003
Taalvaardigheid Duits 1 Periode 1 6.0 L_NCMIALG001
Taalvaardigheid Frans 1 Periode 1 6.0 L_FAMIALG001
Taalvaardigheid Marokkaans-arabisch 1 Periode 1 6.0 L_WAMIALG001
Taalvaardigheid Portugees 1 Periode 1 6.0 L_FAMIALG003
Taalvaardigheid Roemeens 1 Periode 1 6.0 L_WAMIALG003
Minor basiscursus Spaans 2 Periode 2 6.0 L_HABAALG004
Taalvaardigheid Frans 2 Periode 2 6.0 L_FAMIALG002
Taalvaardigheid Marokkaans-arabisch 2 Periode 2 6.0 L_WAMIALG002
Tweedetaalverwerving Periode 2 6.0 L_WABACIW202
Project: contrastief werk Nederlands-Vreemde taal Periode 3 6.0 L_AAMIALG001
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorVreemdeTalenLeren