Regelingen Faculteit der Geesteswetenschappen

Regelingen

De belangrijkste regelingen omtrent het bachelor- en masteronderwijs binnen de faculteit zijn de Onderwijs- en Examenregelingen van individuele opleidingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

Onderwijs- en Examenregelingen

Elke bachelor- en masteropleiding heeft een zogeheten Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin de geldende procedures alsmede de rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens zijn opgenomen. Elke OER bestaat uit een deel A, een deel B1 en een deel B2.

Deel A is het facultaire deel waarin de bepalingen zijn opgenomen die voor alle bachelor- dan wel masteropleidingen binnen de faculteit gelden. Hierop gelden twee uitzonderingen. De bacheloropleiding Philosophy, Politics, and Economics (PPE) heeft een eigen A-deel vanwege samenwerking met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de School of Business and Economics. De bacheloropleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, en Oudheidwetenschappen hebben een gezamenlijk A-deel vanwege samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

In beide B-delen zijn de opleidingsspecifieke bepalingen opgenomen, waarbij de volgende onderverdeling is gehanteerd:
• Deel B1: algemene bepalingen die alleen de opleiding betreffen
• Deel B2: opleidingsinhoudelijk deel waaronder de opbouw van het curriculum

Drie bijlagen bij de B2-delen zijn voor alle (bachelor)opleidingen gelijk, met uitzondering van de hierboven genoemde opleidingen. Deze bijlagen zijn – om redenen van overzichtelijkheid – niet gepubliceerd in de studiegids, maar op deze webpagina. Deze bijlagen zijn echter wel formeel onderdeel van de Onderwijs- en Examenregelingen; in de OER’en wordt daarom naar deze bijlagen gelinkt. Het gaat om de volgende documenten:
• Bijlage 1: Evaluatie van het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (alle opleidingen)
• Bijlage 2: Honoursprogramma (alle bacheloropleidingen)
• Bijlage 3: Minoren Geesteswetenschappen 2019-2020 (alle bacheloropleidingen)

De Onderwijs- en Examenregelingen van de verschillende opleidingen zijn vanaf studiejaar 2019-2020 te vinden in de online studiegids van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gaat hier om zowel het A- als het B-deel.

Van voorgaande studiejaren staan de OER'en van de Faculteit der Geesteswetenschappen op VUnet. De oude OER'en van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE) staan op een aparte pagina op VUnet.

Regels en Richtlijnen

De examencommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft Regels en Richtlijnen (pdf) vastgesteld die van toepassing zijn op de tentamens en examens in de bachelor- en masteropleidingen van de faculteit. In de Regels en Richtlijnen is ook de cum laude-regeling opgenomen.