Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Bij de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werken ruim 90 wetenschappers, onder wie zo’n 20 promovendi. Vanuit een disciplinaire basis verzorgen zij het onderwijs en onderzoek dat zich uitrekt van de prehistorie tot het heden. Dwarsverbanden tussen onderzoeksgroepen en in het onderwijsprogramma dragen bij aan een vitale interdisciplinaire inbedding van onderwijs en onderzoek. Kenmerkend voor de afdeling zijn de sterke internationale oriëntatie, de maatschappelijke gerichtheid en de relatieve kleinschaligheid van de opleidingen. Onderwijs en onderzoek worden gevoed vanuit de onderzoeksgroepen die zijn verdeeld over de clusters ‘Kunst en Cultuur’, ‘Geschiedenis’ en ‘Oudheid’.

Maatschappelijke betrokkenheid
De twaalf bijzonder hoogleraren bij de afdeling zijn ingebed in maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. De bijzondere leerstoelen bewegen zich op het gebied van geschiedenis, erfgoed, landschap en water, materiële en immateriële cultuur, kennisgeschiedenis en herinneringsculturen.

Samenwerking
De afdeling werkt op verschillende terreinen samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit versterkt de mogelijkheid voor studenten uit een divers aanbod van vakken te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties:

Onderwijs Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijk inbedding van het onderzoek dragen bij aan geïnspireerd en vernieuwend onderwijs. De afdeling biedt vijf bachelorprogramma’s, zes masteropleidingen en drie onderzoeksmasteropleidingen, ondergebracht in de Graduate School of Humanities, aan.

Onderzoek en onderzoeksgroepen Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s.

Medewerkers van Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Ben je benieuwd wie er op de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werkzaam zijn? Bekijk dan het medewerkersoverzicht.