Onderzoeksgroep Architectuurgeschiedenis

Het onderzoeksprogramma van de groep architectuurgeschiedenis van de VU richt zich op de studie van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur en de daaraan gerelateerde erfgoedproblematiek in internationaal perspectief. De groep heeft een duidelijk profiel in de combinatie van innovatief historisch onderzoek van de Nederlandse situatie in confrontatie met internationale wetenschappelijke benaderingen. Dit vertaalt zich onder andere in de aanwezigheid van een relatief groot netwerk en een aanzienlijk aantal promovendi en buitenpromovendi.

In het werkveld van de architectuurhistorie neemt de VU een erkende plaats in als onderzoekscentrum en opleidingsinstituut. Binnen de VU is de groep sterk vertegenwoordigd in het onderwijs in de bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) en de masterspecialisaties Architectuurgeschiedenis en Heritage Studies. De groep onderscheidt zich in de architectuurgeschiedenis door een onderzoeksfocus op de thematische relaties tussen architectuur en erfgoed in hun actuele èn historische dynamiek; daarbij is aandacht voor architectuur, stedebouw en theorie van de vroegmoderne en moderne tijd.

Ons onderzoek is ondergebracht in het interdisciplinaire, interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, dat staat voor de geschiedenis en het erfgoed van Cultural Landscape and Urban Environment, verantwoordelijk voor 'Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed' (2010, red. Koos Bosma en Jan Kolen), en een eigen wetenschappelijke publicatiereeks Landscape and Heritage Studies (Amsterdam University Press) kent. 

Projecten
Enkele van onze actuele onderzoeksprojecten:

     

  • Onderzoek naar de architectonische cultuur, in het bijzonder van de lange achttiende eeuw, recente publicatie: Passion and Control. Dutch Architectural Culture of the Eighteenth Century (Ashgate 2016, Freek Schmidt)
  • Architectuur en representatie in vroegmodern Europa, met een accent op Italië. Promotie-onderzoek naar de geïllustreerde manuscripten van de Spaanse schilder Juan Andrés Ricci de Guevara (1600-1681) (Martijn van Beek)
  • Opvattingen over het moderniseren van het landschap in deNederlandse landschapsarchitectuur van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw (Imke van Hellemondt)
  • ‘Ter voorkoming van ontciering’. Verval en sloop in het stedelijke netwerk van Holland in de lange achttiende eeuw (dissertatie-onderzoek Minke Walda)
  • Imperial Places. Built manifestations of imperial culture in Europe, 1815-1945 (dissertatie-onderzoek Miel Groten, i.s.m. leerstoel politieke geschiedenis)
  • De relatie tussen erfgoed, landschappen en toerisme, in het kader van het project HERICOAST: Erfgoed en toerisme in Europese kustlandschappen, gefinancierd vanuit het Europese programma Interreg IV-C (2016-2020)(Linde Egbers)
  • De symboliek en beeldcultuur van de luchthaven Schiphol (dissertatie-onderzoek Iris Burgers: ‘Larger than life’: the multidimensional manifestations of Schiphol Airport in image and architecture (1919 – 2006))
  • De ruimtelijke intenties van Lodewijk Napoleon voor het Koninkrijk Holland 1806-1810 (dissertatie-onderzoek Esther Starkenburg)
  • Architectuur, betekenis en erfgoedproblematiek van het treinstation op Java, Indonesië, 1867-1942 (dissertatie-onderzoek Harmilyanti Sulistyani)

Medewerkers Architectuurgeschiedenis


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers

Dr. Freek Schmidt
, universitair hoofddocent; plaatsvervangend leerstoelhouder architectuurgeschiedenis en erfgoedstudies
Dr. Imke van Hellemondt, docent/onderzoeker
Martijn van Beek MA, docent/promovendus
Minke Walda MA, docent/promovendus


Postdocs

Dr. Linde Egberts

Promovendi
Martijn van Beek MA
Drs. Iris Burgers
Miel Groten, MA
Drs. Esther Starkenburg
Ir. Harmilyanti Sulistyani
Minke Walda, MA

Buitenpromovendi
Ir. Philip Allin
Ir. Fatemeh Moayeri