Onderzoeksgroep Design Cultures en de Maatschappij

De onderzoekgroep Design Cultures plaatst design, materiële cultuur en de geschiedenis van design in een brede maatschappelijke en culturele context. Wij onderzoeken hoe maatschappelijke groepen en gemeenschappen hun omgeving vormgeven, design producten maken, gebruiken en toe-eigenen. Daarbij kijken we hoe design zowel op een materiële als op een symbolische manier reageert op culturele, sociale, economische en politieke relatiest. Niet alleen de productie en toepassing van design, zoals bijvoorbeeld de werking en effecten van materialen, maar ook de consumptie krijgt aandacht. En voor de maatschappij van de toekomst bestuderen we visies van ontwerpers.

Aandachtsgebieden/methoden
Wij onderzoeken verschillende vormen en aspecten van design:

  • Objecten en design van Producten
  • Creatieve praktijken van ambachtskunst
  • Design en technologie
  • Grafische vormgeving
  • Mode en kleding
  • Interieurvormgeving
  • Wisselwerking tussen verschillende culturen


Ook werken we met thema’s en kijken we in ons onderzoek naar specifieke contexten waarin design betrokken is, zoals in interieurs en tentoonstellingen, maar ook in wisselwerkingen tussen verschillende culturen.

Ons onderzoek sluit aan bij hedendaagse wetenschappelijke invalshoeken: design en gender, design en nationale cultuur, design en beeldcultuur, en de wisselwerking tussen materialiteit en visuele cultuur. Ook proberen wij stijlgeschiedenis, de canon van design, en het idee van vooruitgang als bestaande historische gezichtspunten en opvattingen kritisch te beschouwen.

Institutionele inbedding
Onze groep maakt deel uit van CLUE+ Humanities Research Institute van de Vrije Universiteit. Binnen CLUE+ werken wij op het onderzoeksveld ‘Paradigms of creativity, Practices of Production, Mediation, and Reception in Media, Art, Literature and Design’;

Projecten

Mmow logoHet onderzoeksproject MoMoWo, Women’s Creativity after the Modern Movement is gefinancierd door het EU programma EACEA Creative Europe. MoMoWo is een samenwerking met vijf andere universiteiten – uit Italië, Slovenië, Frankrijk, Spanje, en Portugal – en onderzoekt de bijdragen van vrouwelijke ontwerpers in de afgelopen honderd jaar in architectuur en design. Het project organiseert tentoonstellingen en presenteert de resultaten op een toegankelijke manier in publicaties.

Medewerkers Design Cultures en de Maatschappij

Javier Gimeno-Martínez, is universitair docent en senior onderzoeker. Zijn onderzoek omvat design en de vorming van nationale en gender identiteiten, design en mode en consumptie, en design en ambacht vanaf 1950 tot heden. Zijn interesse in design en ambacht betreft ook de wisselwerking tussen globalisering en marginale geschiedenissen van design die buiten de bekende canon van westers design vallen. Recent verscheen zijn publicatie Design and National Identity (2016).

Marjan Groot (1959 - 2019)
Zij was universitair hoofddocent en senior onderzoeker en geïnteresseerd in het brede veld van design, de historiografie van design en toegepaste kunst, en de geschiedenis van design in de maatschappij. Haar onderzoek en publicaties gingen over design als medium voor engagement met belangrijke ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij. Gender is een element hierin, evenals design, natuur en (bio)technologie), en cross-culturele invloeden tussen verschillende culturen. Zij participeerde als Nederlandse partner in het project MoMoWo. In 2019 rondde zij het onderzoek af voor de tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930 in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam, en Modern Dutch Design in samenwerking met de Wolfsonian-FIU in Miami Beach, Florida.

Joana Ozorio de Almeida Meroz is docent en coördinator van het Design-traject binnen de bachelor MKDA. Haar onderzoek slaat een brug tussen ontwerpgeschiedenis, 'environmental humanities' en overheidsbeleid. In 2018 verdedigde ze haar proefschrift Transnational Material Politics: Constructions of Dutch Design, 1970-2012, dat werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onze groep maakt deel uit van CLUE+ Humanities Research institute van de Vrije Universiteit. Binnen CLUE+ werken wij op het onderzoeksveld Paradigms of creativity, Practices of Production, Mediation, and Reception in Media, Art, Literature and Design.