Onderzoek en onderzoeksgroepen Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Onderzoek

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s. Zo richt onderzoek van verschillende historici, kunsthistorici en archeologen zich op erfgoed, herinnering en de geschiedenis van het landschap. Discipline-overstijgende samenwerking is er ook op het gebied van onderzoeksmethodes en de Digital Humanities.

Het geschiedenisonderwijs en onderzoek profileert zich met een benadering waarin Europese geschiedenis niet het vanzelfsprekende uitgangspunt is en met langetermijnperspectieven. Het onderzoek van de afdeling is hoofdzakelijk georganiseerd in het interfacultaire VU-onderzoeksinstituut voor Cultuur, geschiedenis en erfgoed CLUE+.

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen vormen de basiseenheid van de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid. Ze zijn gevormd rond zo’n vijftien leerstoelen en bestrijken de domeinen van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen en archeologie. Hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers en promovendi streven naar interdisciplinaire samenwerking, ingebed in de onderzoeksprogramma’s van de verschillende leerstoelen. Het onderwijs van de afdeling wordt geïnspireerd door het onderzoek.