Onderzoeksgroep Kunstgeschiedenis

De staf van de onderzoeksgroep kunstgeschiedenis richt zich op het brede gebied van de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd tot heden.

Aandachtsgebieden
Ons onderzoek is zeer gevarieerd: van tekeningen en prenten tot schilder- en installatiekunst, performance-, sound- en mediakunst. Ieder van ons richt zich op specifieke kunstvormen, periodes of inhoudelijke vragen, maar wij delen een aantal achterliggende vragen: bijvoorbeeld hoe kunst en beeldcultuur worden geproduceerd, gepresenteerd, toegeëigend en gerecontextualiseerd in verschillende media (van schetsboeken via tentoonstellingen tot digitale platformen), en hoe nieuwe media onderwerp en materiaal van de kunstpraktijk zijn geworden. Wij bestuderen ook canonvorming en het functioneren van de (globale) kunstmarkt, en wij beoefenen en reflecteren op kunstkritiek.

Institutionele inbedding
Wij zijn actief in het CLUE+ onderzoekscluster ‘Paradigms of Creativity en werken zowel nationaal als internationaal nauw samen met andere universiteiten en musea, galeries en veilinghuizen, en met de kunstenaars zelf. Onze docenten worden regelmatig gevraagd om mee te werken aan tentoonstellingen over hedendaagse en oude kunst, nemen deel aan actuele debatten, publiceren over hun onderzoek en nemen deel aan of spreken op symposia en andere publieke activiteiten.

Onderwijs
Wij verzorgen onderwijs:

Projecten
Enkele van onze actuele onderzoeksprojecten

  • The Artistic Taste of Nations. The origins of national thought on Western-European art and collecting in the 17th and 18th centuries (NWO Aspasia project Ingrid Vermeulen)
  • Control Copy: Commodification of the Digital Artwork‘ (NOW Promotieonderzoek Steyn Bergs)
  • ‘Going Global': The museum for modern and contemporary art in the perspective of globalization (NWO Museumbeurs Jelle Bouwhuis met Katja Kwastek)
  • The Mediation of Critique: Polar Strategies of Mediation in the Exhibition of Contemporary Art in the Low Countries, 1982-1997 (NWO Promotieproject Angela Bartholomew)
  • Art and Autonomy (Publicatieproject Sven Lütticken bij Sternberg Press)
  • Commonist Aesthetics (Publicatieproject Sven Lütticken bij Valiz)
  • Cobra en de nieuwe volkskunst/Outsider Art (tentoonstellingsproject Jos ten Berge i.s.m. het CoBrA Museum)


Volg ons op:
 

Facebook icoon


Medewerkers Kunstgeschiedenis


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers

Prof. dr. Katja Kwastek
, hoogleraar kunstgeschiedenis moderne tijd
Dr. Ingrid Vermeulen, UHD vroegmoderne kunst
Dr. Daantje Meuwissen, UD vroegmoderne kunst
Drs. Richard Bionda, Docent Kunst & Markt (sinds 2017 met pensioen)
Dr. Jos ten Berge, UD moderne kunst
Dr. Sven Lütticken, UD hedendaagse kunst & kunstkritiek

Bijzonder Hoogleraren
Prof. dr. Hans Fidom, bijzondere leerstoel Orgelkunde is gevestigd door Stichting Het Orgelpark
Prof. dr. Frits Scholten, Rijksmuseum Fonds leerstoel Geschiedenis van de beeldhouwkunst van Late Middeleeuwen tot 1800 met een nadruk op de Nederlanden, UvA/VU leerstoel, gevestigd aan de UvA
Prof. Dr. Wayne Modest, bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies, gevestigd door het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)

Promovendi
Drs. Angela Bartholomew
Drs. Steyn Bergs
Drs. Suki de Boer
Drs. Caro Verbeek