Onderzoeksgroep Oudheidkunde

De onderzoeksgroep Oudheidkunde bestudeert het verleden van de landen rondom de Middellandse Zee en het oude Nabije Oosten. We bestrijken daarbij een periode van bijna vierduizend jaar: van de uitvinding van het schrift in het oude Mesopotamië rond 3300 v.C. tot aan de opkomst van de islam rond 632 n.C. Daaronder valt bijvoorbeeld de studie van de eerste stedelijke cultuur van de Sumeriërs in zuid-Irak en de Assyrische, Babylonische en Perzische rijken die het Midden Oosten tussen 850 en 331 v.C. domineerden. Voor de Klassieke Oudheid kijken we naar de tijd van de Griekse stadstaten en de daaropvolgende veroveringen van Alexander de Grote (tussen 334 en 323 v.C), en de tijd van het Hellenisme na de dood van Alexeander. Verder naar de opkomst, bloei en ondergang van het Romeinse Rijk. Hier horen natuurlijk vele thema’s bij zoals de opkomst van het christendom, de grote volksverhuizingen en de splitsing van het Rijk in een oostelijk, Byzantijns, deel en een westelijk deel.

Oudheidkunde aan de VU is uniek in haar interdisciplinaire benadering, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van tekstuele bronnen, archeologische bewijzen als kunsthistorische werken. Daarom volgen onze studenten zowel taalvakken in één of meer van drie grote talen uit de oudheid (Babylonisch, Grieks en Latijn), als vakken in de archeologie en geschiedenis.

Medewerkers Oude geschiedenis van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers

Prof. dr. Bas Ter Haar Romeny (leerstoel Oudheidkunde). Project: Fitting in/Standing out. Comparing Majority and Minority Dress Codes among Egyptian Muslims and Christians
Prof. dr. Kristin Kleber (leerstoel Ancient Near Eastern Studies / Taal en Cultuur van het Oude Nabije Oosten). Project: Paying for All the King’s Horses and All the King’s Men. A Fiscal History of the Achaemenid Empire
dr. Jaap Jan Flinterman (Universitair docent)
dr. Rients de Boer (Docent)
dr. Mat Immerzeel (Post-doc)
dr. Tineke Rooijakkers (Post-doc)

Emeriti
Prof. dr. Marten Stol (emeritus hoogleraar Assyriologie)
Prof. dr. R.J.(Bert) van der Spek (emeritus hoogleraar Oudheidkunde)

Promovendi
Pieter Alkemade
Maya Goldberg
Judith Kindinger
Michèle Meijer
Alexandra Pleşa
Mark Tamerus
Cornell Thissen 

Postdoc
Bastian Still

Gastdocent/gastonderzoeker
dr. Ilan Peled