Onderzoeksgroep - West-Europese archeologie

Onze onderzoeksgroep bestaat uit een breed team met een internationale reputatie in diverse onderzoeksvelden. Haar expertise omvat onder meer de studie van Keltisch-Germaanse samenlevingen en hun integratie in het Romeinse rijk, het archeologische onderzoek van oude cultuurlandschappen op basis van de nieuwste GIS-toepassingen, en de studie (zowel theoretisch als in toegepaste vorm) naar de rol van archeologisch erfgoed uit het verleden voor de samenleving van nu en de toekomst. Uniek voor Nederland is de aandacht voor de archeologie van conflict en massageweld van prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Onze aandachtsgebieden

  • Integratie van lokale gemeenschappen in het Romeinse rijk
  • GIS en computer simulatiemodellen voor economische en ruimtelijke relaties 
  • Geo-archeologie en de studie van het landschap
  • Archeologie van conflict en massageweld
  • Cultusplaatsen en archeologie van religie en ritueel
  • Numismatiek en antieke economie

Methoden

  • Interdisciplinaire oriëntatie waarbij bruggen worden geslagen naar de geschiedwetenschap, de culturele antropologie, en de natuurwetenschappen
  • Balans tussen theoretische en methodische vernieuwing enerzijds en materiaalstudies en archeologisch veldwerk anderzijds
  • Geografische focus op Nederland, maar steeds bezien vanuit een Europees perspectief.

Institutionele inbedding
Het onderzoek van de leerstoelgroep is ingebed in het interfacultair onderzoeksinstituut CLUE+. Het team is daarnaast actief in het Environmental Humanities Center.

Onderwijs
Het bacheloronderwijs van de leerstoelgroep bestrijkt de late prehistorie en de Romeinse tijd van West-Europa. In de master Archaeology verzorgen wij de door eigen onderzoek geïnspireerde modules voor de opleiding Archeologie (Approaches to the Late Iron Age and Roman Countryside, Archaeology of Conflict, Objects of Religion) alsook de core course Ethnicity voor de Research master en, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome en de onderzoeksschool OIKOS, de cursus Latin Epigraphy.

Projecten
De kwaliteit van de onderzoeksgroep blijkt vooral uit haar uitstekende resultaten op het gebied van de verwerving van externe onderzoeksgelden (vooral van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/NWO). Lopende projecten zijn:

Medewerkers West-Europese archeologie


Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers

Prof. dr. Nico Roymans (late prehistorie en Romeinse tijd NW Europa, conflictarcheologie)
Prof. dr. Hans Renes (erfgoed van stad en land, landschapsgeschiedenis)
Dr. Ton Derks (Romeinse religie, latijnse epigrafie, Romeinse leger)
Dr. Joris Aarts (Romeinse numismatiek, de antieke economie, archeologisch erfgoed)
Dr. Sjoerd Kluiving (landschapsarcheologie, geologie, Anthropoceen)
Dr. Philip Verhagen (digitale modellering landschappen, geavanceerde GIS-toepassingen)
Dr. Stijn Heeren (laat-Romeinse archeologie, metaaldetectie, publieksarcheologie, database systemen)

Bijzonder hoogleraren
Prof.dr. Jos Bazelmans (bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Monumentenzorg)

Ondersteunende staf
Bert Brouwenstijn (archeologisch tekenwerk, cartografie, desktop publishing, 3D illustraties)
Jaap Fokkema (ICT-ondersteuning archeologisch veldwerk)
Anne van Hilst (veldtechnicus/veldwerkcoördinator, depotbeheer)
Benno Ridderhof (ICT-ondersteuning visualisatie veldwerkdata).

Promovendi
Mark Groenhuijzen (NWO), Palaeogeographical analysis of the Dutch limes. Supervisors: dr. J.W.H.P. Verhagen, prof.dr. N. Roymans.
Jamie Joyce (NWO), Finding the limits of the limes. Using spatial dynamical modelling to reconstruct and understand the development of the cultural landscape in the Dutch part of the Roman limes. Supervisors: dr. J.W.H.P. Verhagen, prof.dr. N. Roymans.
Max van der Schriek
(NWO), Buried Landscapes of War.The archaeology and heritage of the Second World. Supervisors: prof.dr. N. Roymans, prof.dr. J. Kolen (UL), prof R. van de Laarse
Julie Van Kerckhove (NWO), Roman pottery from Hoogeloon and Riethoven. Supervisor: prof. dr. N. Roymans.
Laura Crowley (NWO), Identity, self-representation and life-style of Roman villa elites. The burial evidence. Supervisors: prof. dr. N. Roymans, dr. T. Derks.
Yardeni Vorst (NWO), De Romeinse schepen van Zwammerdam, Woerden en De Meern. Supervisors: prof. dr. J. Bazelmans, prof.dr. E. Jansma (Universiteit Utrecht).

Buitenpromovendi
Paul Beliën, De Vroegromeinse muntcirculatie in de legerplaats op het Kops Plateau te Nijmegen. Supervisors: prof. dr. N. Roymans, dr. J. Aarts.
Martijn Wijnhoven, Roman Mail Armour. A History and Typology. Supervisors: prof. dr. N. Roymans, dr. T. Derks.
Gerard Tichelman, De Romeinse bewoningsgeschiedenis van Zuid-Limburg. Supervisor: prof. dr. N. Roymans
Jan van Doesburg, De archeologie van middeleeuwse kastelen in Gelderland. Supervisor: Prof. J. Renes.
Kai Radloff, A Borderland in transition – The Landscape north and south of the Lower Rhine Limes between 50 BC and AD 500. Supervisors: prof. N. Roymans, prof. M. Meyer (Freie Universität Berlin)
Jan Verhagen, Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. Supervisors: dr. S. Kluiving, prof.dr. N. Roymans, prof. dr. H. Kars.
Ronald van Gelder, Een wijk op palen – vergeten erfgoed in Diemen. Supervisors: dr. S. Kluiving, prof.dr. I. Leemans
Willem Overmars, Oude kaarten en rivierverleggingen. Supervisors: prof. J. Renes, prof. G. Borger
Michiel Purmer, Landschap bij Natuurmonumenten, Supervisors: prof. J. Renes, prof. J. Kolen.
Jamie Dodd, Elite landed estates in the Late Antique West: Archaeological and hhistorical case studies of transition, regionalisation and migration. Supervisors: prof. N. Roymans, dr. S. Heeren.       


Valorisatie
De onderzoeksgroep organiseert al meer dan twee decennia een jaarlijks symposium over actuele ontwikkelingen in de Romeinse archeologie van Nederland en omliggende landen.

Volg ons op:Facebook icoon  Twitter logo  LinkedIn