Taal, Literatuur en Communicatie

De afdeling Taal, Literatuur & Communicatie (TLC) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU verricht onderzoek op de samenhangende gebieden van taal, cognitie, (journalistieke) communicatie, (digitale) informatie en literatuur. 

De afdeling hecht belang aan de maatschappelijke waarden van haar onderzoeksresultaten. Dat betekent onder meer dat kennis en inzichten worden vertaald naar toepassingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de informatica. TLC participeert in de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA), omdat het de overtuiging deelt dat onderzoek mede tot stand komt door vragen van maatschappelijke partners. 

Zowel ons bachelor-, minor- en masteronderwijs als ons dienstenaanbod ten behoeve van onze maatschappelijke partners zijn afgeleiden van ons onderzoeksprofiel. Alumni en adviesraden helpen ons bij het aanscherpen van onze signatuur.

Maatschappelijke betrokkenheid
De bijzonder hoogleraren bij de afdeling zijn ingebed in onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Lezen. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. De bijzondere leerstoelen bewegen zich op het gebied van gehoorstoornissen en lezen en leesbevordering.

Onderwijs Taal, Literatuur en Communicatie

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie verzorgt onderwijs in brede en disciplinaire bachelor- en masterprogramma’s. Elke opleiding start vanuit een aantal kernvakken en biedt daarnaast de mogelijkheid tot specialisatie.

Onderzoek en onderzoeksgroepen Taal, Literatuur en Communicatie

Bekijk het overzicht van de onderzoeksgroepen van de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie.

Medewerkers

Ben je benieuwd wie er op de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie werkzaam zijn? Bekijk dan het medewerkersoverzicht.