Onderwijs Taal, Literatuur en Communicatie

De afdeling TLC verzorgt twee bacheloropleidingen en drie eenjarige masteropleidingen, elk met diverse specialisaties. Daarnaast vertaalt de expertise van de afdeling zich in twee tweejarige research masters (Linguistics en Letterkunde). Tot slot ontwikkelde TLC samen met het onderwijscentrum van de VU een nieuwe, tweejarige educatieve master

Bachelorprogramma's

Met de bacheloropleidingen Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), Literatuur en Samenleving: Nederlands en Literatuur en Samenleving: Engels wordt de deskundigheid van de afdeling vertaald in een aantrekkelijk en inspirerend onderwijsaanbod.

Minoren

In de bachelorfase biedt de afdeling voor studenten  een aantal minoren aan, opgebouwd uit de specifieke expertises van de onderzoeksgroepen. Minoren, studiepakketten van 30 studiepunten (vijf maanden studie), zijn bedoeld als  verdiepende of verbredende onderdelen bij een bacheloropleiding.

Masterprogramma's

De afdeling Taal, Literatuur & Communicatie biedt een aantal masteropleidingen aan. In deze masters verdiepen studenten zich niet alleen in het vakgebied, ze bereiden zich eveneens voor op de arbeidsmarkt.