Bijzonder hoogleraren

Een bijzonder hoogleraar is in Nederland, een hoogleraar aan een faculteit/instituut, die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime.

Hieronder vind je een overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gevestigd.