Bijzonder hoogleraren

Een bijzonder hoogleraar is in Nederland, een hoogleraar aan een faculteit/instituut, die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime.

Hieronder het overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gevestigd:

 • Badenoch, Alec; bijzonder hoogleraar beeld en geluid
 • Bazelmans, Jos; bijzonder hoogleraar Archeologische Monumentenzorg
 • Bosma, Ulbe; bijzonder hoogleraar Internationale en comparatieve sociale geschiedenis
 • Buijs, Govert; bijzonder hoogleraar F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society
 • Dam, Petra van; bijzonder hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis
 • Dijksterhuis, Fokko Jan; bijzonder hoogleraar kennisgeschiedenis
 • Doorman, Maarten; bijzonder hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur, uitgaande van het Duitsland Instituut Amsterdam
 • Glas, Gerrit; bijzonder hoogleraar Dooyeweerd leerstoel
 • Govaerts, Paul; bijzonder hoogleraar spraakcodering en assistieve gehoortechnologie
 • Gowricharn, Ruben; bijzonder hoogleraar Hindostaanse diasporastudies
 • Hart, Marjolein ‘t; bijzonder hoogleraar geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief
 • Hupperertz, Wim; bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis in het bijzonder de studie der voorwerpen vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
 • Laarse, Rob van der; bijzonder hoogleraar Westerbork leerstoel erfgoed van de oorlog
 • Martijn, Marije; bijzonder hoogleraar antieke en patristische Wijsbegeerte
 • Meynen, Gerben; bijzonder hoogleraar ethiek en psychiatrie
 • Modest, Wayne; bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies
 • Parry, Manon; bijzonder hoogleraar medische geschiedenis
 • Regt, Henk de; bijzonder hoogleraar wetenschapsfilosofie
 • Steensel, Roel van; bijzonder hoogleraar leesgedrag