dr. J.G. AartsDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 82855
14a-95
j.g.aarts@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent Archeologie en prehistorie

Algemeen

Aanwezig: dinsdag tot en met donderdag 

Persoonlijke pagina in het Engels
Curriculum Vitae

Het onderzoek en master’s onderwijs van de afdeling Oudheid is ondergebracht in twee internationaal georiënteerde, dynamische kenniscentra. De onderzoekers participeren in het  interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+ (research institute for the heritage and history of Cultural Landsccapes and Urban Environment);  het gezamenlijke master’s programma van de VU en de UvA wordt aangeboden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Specialismen

Provinciaal-Romeinse archeologie, Antieke Numismatiek.

Onderwijs

Mijn onderwijs heeft betrekking op provinciaal-Romeinse archeologie, Antieke numismatiek (met de nadruk op de Romeinse tijd), materiaalkennis, het uitwerken en publiceren van opgravingsgegevens en provinciaal-Romeins veldwerk.

Onderzoek

Mijn voornaamste onderzoeksthema's betreffen uitwisseling en monetarisering, waarbij ik een brug tracht te slaan tussen theoretische uitgangspunten en archeologisch vondstmateriaal (muntvondsten uit de late IJzertijd en Romeinse periode).

Mijn postdoc-onderzoek 'Romeins Nijmegen en de monetarisering van de Bataafse regio' is nu bijna afgerond. Het is deel van een groter NWO-project getiteld Roman Nijmegen: Headquarters and Capital in the Region of the Batavians , een samenwerkingsverband tussen de UVA, de ROB en de VU.

Publicaties

  • Aarts, J., 2005: Coins, money and exchange in the Roman world. A cultural-economic perspective, in:  Archaeological dialogues : Dutch perspectives on current issues in archaeology, 12(1), 1-27 (27).
  • Roymans, N. and J. G. Aarts 2005: Coins, soldiers and the Batavian Hercules cult. Coin deposition at the sanctuary of Empel in the Lower Rhine region, in: Haselgrove, C. & D.Wigg-Wolf, Iron Age Coinage and Ritual Practices, Studien zur Fundmünzen der Antike 20, Mainz am Rhein, 337-359.
  • Aarts, J.G., 2004: Coins and the story of an Early Roman fort on the German frontier, in: Journal of Roman Archaeology 17(1), 652-662.
  • Aarts, J.G., 2003: Monetization and army recruitment in the Dutch river area in the early 1st century AD, in: . Wiegels, R. & S.Seibel. Kontinuität und Diskontinuität. Germania Inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschafft. Berlin, 145-161.
  • Aarts, J.G. 2000: Coins or money? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC -AD 450. Amsterdam.

Overige activiteiten

  • ICT-coördinator van het domein Oudheidstudies
  • Beheerder financiën Archeologie
  • Deelnemer aan het pilot-project ‘Digitale portfolio’s’ (deelproject Archeologisch Veldwerk)
  • VU Contactpersoon van het DARE-project (Digital Archives Repository), dat zich bezighoudt met de duurzame opslag van digitale archeologische bestanden.

Links