dr. S.M. (Suzanne) AdemaDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84475
14a-87
s.m.adema@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Post-doc. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Algemeen

I am an Assistent Professor of Greek and Latin Education (Vakdidactiek GTC en LTC) at the University of Amsterdam and the Vrije Universiteit Amsterdam. Currently I work in the project 'Meesterschap in de Vakdidactiek Geesteswetenschappen', an initiative of several Dutch universities to stimulate research focusing on learning and instruction in the humanities. I use the Dutch website Quamlibet.nl to communicate about this project. 

Specialismen

Latin linguistics, with a special interest in the structure and presentation of narrative texts.
Greek and Latin education at the secondary level.

Publicaties

 • Adema, S.M. (2015). De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas, 48 (3), 238-249.
 • Adema, S.M., S. Luger & C.D.P. van Oeveren (Eds.). (2015). Lampas Themanummer Vakdidactiek(Lampas, 48.3). Hilversum: Verloren.
 • Adema, S.M. & Gils, L.W. van (2015). Epistularum genera multa. Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius. Lampas, 48 (1), 18-38.
 • Adema, S.M. (2015). Deictic Centres of Referential Expressions in Indirect Speech and Thought: Caesar’s De Bello Gallico I.1-32. In G. Haverling (Ed.), Latin linguistics in the early 21st century. Acts of the 16th international colloquium on Latin linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011, 423-435.
 • Adema, S.M. (2014). De Defectione Haeduorum, Caesars crisismanagement. Lampas, 47 (2), 83-99.
 • Adema, S.M. (2013). A Comma in Aeneid X. Mnemosyne: A Journal of Classical Studies, 2014 (67).
 • Adema, S.M. (2013). No boundaries in Time or space, Nec Metas Rerum Nec Tempora’. In J. Heirman & J. Klooster (Eds.), Ideologies of Lived Space (pp. 143-158). Gent: Academia Press.
 • Adema, S.M. & Stienaers, D. (2011). Tekststructuur en tijdgebruik in Latijnse narratieve teksten. Geïllustreerd met passages uit Caesar, Livius, Ovidius, Tacitus en Vergilius. Kleio, 51, 116-143.
 • Adema, S.M. (2009). Discourse Modes and Bases: The use of tenses in Vergil's Aeneid and Livy's Ab Urbe Condita. Belgian Journal of Linguistics, 23, 133-146.
 • Adema, S.M. (2008, September 09). Discourse Modes and Bases. A Study of the Use of Tenses in Vergil's Aeneid. VU Vrije Universiteit (229 pag.). Prom./coprom.: prof. dr. C.H.M. Kroon & dr. H. van Dam.
 • Adema, S.M. (2007). Discourse Modes and Bases in Vergil’s Aeneid. In R.J. Allan & M. Buijs (Eds.),The Language of Literature: Linguistic Approaches to Classical Texts. Leiden: Brill.
 • Adema, S.M. (2007). Temporal bases and the use of the narrative infinitive in the Aeneid. In G. Purnell & J. Denooz (Eds.), Ordre et cohérence en Latin (pp. 7-18). Liège: Université de Liège.
 • Adema, S.M. (2006). Vergilius achter de camera: De ruzie tussen Dido en Aeneas (Verg. Aen. 4.296-396). Lampas, 39 (3), 267-273.
 • Adema, S.M. (2005). Gransden. Virgil, The Aeneid [Bespreking van het boek Virgil, The Aeneid. A Student Guide]. Mnemosyne: A Journal of Classical Studies, 58(4), 619-622.
 • Adema, S.M. (2005). The tense of speech indications in Vergil's Aeneid. In G. Calboli (Ed.), Papers on Grammar. Latina Lingua! (pp. 419-431). Rome: Herder Editrice.
 • Adema, S.M. (2004). Van figurant tot hoofdrolspeler: Het gebruik van het imperfectum in de Aeneis van Vergilius. Lampas, 37 (5), 333-346.
 • Adema, S.M. (2002). Voorgrond en achtergrond in de Aeneïs van Vergilius. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 61-66

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017