prof. dr. G.J. (Gerard) BoterDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86470
14a-00
g.j.boter@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde

Algemeen

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Personal web page in English
Curriculum Vitae

Sinds september 2012 bieden de VU en de UvA een gezamenlijk master’s programma aan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Specialismen

Tekstoverlevering, teksteditie en interpretatie van Griekse filosofische auteurs, met name Plato, Epictetus en Philostratus.

Onderwijs

Bijbels en Klassiek Verhalengoed (BA-3)

Editing and Commenting Technique (Research Master)

Euripides (BA-3)

Interdisciplinary Course Lucian (BA-3)

Plato (BA-1)

Onderzoek

 • Teksteditie van Philostratus' Leven van Apollonius van Tyana
  Lange termijnproject in samenwerking met Dr. J.J. Flinterman en Dr. E.M. van Opstall (VU). De tekst van de Vita Apollonii is voor het laatst kritisch geëditeerd in 1870, door C.L. Kayser. Doel van het project is een nieuwe kritische editie te verzorgen op basis van al het beschikbare materiaal (handschriften, citaten, studies) en op grond van een diepgaande studie van Philostratus' taaleigen. Dr. Flinterman en dr. van Opstall werken aan een historisch commentaar op het eerste boek van de Vita Apollonii; hierbij richt Flinterman zich op de historische aspecten van de tekst, terwijl Van Opstall zich bezighoudt met de literaire kant.
    
 • Teksteditie van Plato's Timaeus
  Door zijn vroege overlijden is Prof. S.R. Slings niet in staat geweest het door hem in 1977 gestarte project “Teksteditie van Plato's achtste tetralogie” te voltooien. Twee van de vier dialogen zijn door hem geëditeerd (Clitophon, Politeia); een tekst met commentaar van de Clitophon verscheen in 1999; de Oxford-editie van de Politeia is in maart 2003 verschenen. Aan de Timaeus en Critias is Prof. Slings niet meer toegekomen. Het is mijn bedoeling deze dialogen alsnog te editeren, met gebruikmaking van het door Dr. G. Jonkers verzamelde materiaal (dissertatie The manuscript tradition of Plato's Timaeus and Critias (1989), inventarisatie van de indirecte overlevering (nog niet gepubliceerd).  
   
 • Het Encheiridion van Epictetus
  In 1999 is mijn teksteditie van Epictetus' Encheiridion verschenen; een editio minor is in 2007 gepubliceerd in de Teubnerserie. Het is mijn bedoeling nog meer aandacht aan deze tekst te besteden, evenals aan de Diatriben van Epictetus. Op korte termijn wil ik een studie wijden aan de relatie tussen het Encheiridion en de Diatriben, die als bron hebben gediend voor het Encheiridion. Daarnaast wil ik me bezighouden met de rol van vergelijkingen in Epictetus' werk.

Publicaties


Boeken:

 • Epictetus: Verzameld Werk. Vertaald door Gerard Boter en Rob Brouwer, Amsterdam 2011
 • Epicteti Encheiridion, Berlin-New York (Teubner) 2007
 • The « Encheiridion » of Epictetus and its Three Christian Adaptations, Leiden (Brill) 1999
 • Eudaimonia. Plato’s Leerschool van het Geluk, Emmeloord 1997 (met P. Gerbrandy en G. Jonkers), drie delen
 • The Textual Tradition of Plato’s Republic, dissertatie Vrije Universiteit, 1986, Leiden (Brill) 1989


Artikelen en recensies: 
  

 • "VO en WO: eendracht maakt macht", to appear in Lampas 47.1 (2014), 3-11
 • "From Discourses to Handbook: the Encheiridion of Epictetus as a Practical Guide to Life", to appear in Ph. van der Eijk, M. Formisano (eds.), From Words to Acts, Cambridge
 • "Studies in the Textual Tradiiton of Philostratus' Life of Apollonius of Tyana", to appear in RHT 9 (2014)
 • "AITIA ELOMENOY: But Who Makes the Choices? Reading Plato's Republic in the New OCT", in N. Notomi, L. Brisson (eds.), Dialogues on Plato's Politeia (Republic), Sankt Augustin 2013, 19-32
 • "A Conjecture on Martial 10,38,12, RhM 156 (2013), 103-105
 • The Historical Present of Atelic and Durative Verbs in Greek Tragedy, Philologus 156 (2012), 207-233
 • Review of B. Vancamp, Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung von Platons Menon, Stuttgart: Steiner Verlag 2010, 115 pp., CQ 62 (2012), 69-71
 • Review of S. Martinelli Tempesta, Platonis Euthyphron, Francisco Philelfo interprete; Lysis, Petro Candido Decembrio interprete, a cura di S.M.T. Firenze: Edizioni del Galluzzo 2009. X, 219 p., WS 124 (2011), 304-306
 • "Griekse handschriften tussen Byzantium en Italië: de tekst van Plato's Politeia", in D. Burgersdijk en W. de Waal (eds.), Constantinopel: Mozaïek van Kunst en Cultuur, Amsterdam, 2011, 127-142
 • "The accentuation of Greek forms of Latin names containing non-syllabic -u-", ZPE 177 (2011), 254-258
 • Article “Epictetus”, Catalogus Translationum et Commentariorum, vol. IX (Washington D.C. 2011), 1-54
 • Article “Ps. Cebes, Addenda et Corrigenda”, Catalogus Translationum et Commentariorum, vol. IX (Washington D.C. 2011), 247-249
 • “Valuing Others and Valuing Oneself in Epictetus’ Diatribes”, in R. Rosen & I. Sluiter (eds.), Valuing Others in Antiquity (Leiden 2010), 323-352 
 • “Lees maar: er staat niet wat er staat. Over Oedipus’ schuld en Aristoteles’ hamartia”, Lampas 43 (2010), 3-19
 • “De tirannie verdrijven? Plato en de politiek in Syracuse”, Hermeneus 82 (2010), 75-79
 • Review of D. Cufalo, Scholia Graeca in Platonem. I, Classical Review 59 (2009), 383-385
 • “A conjecture on [Longinus] De Sublimitate 25”, Rheinisches Museum 152 (2009), 108-111
 • “Towards a new critical edition of Philostratus' Life of Apollonius”, in K. Demoen & D. Praet (eds.), Theios sophistes (Leiden 2009), 21-56 
 •  “Epictetus 3.23.33 and the Three Modes of Philosophical Instruction”, Philologus 153 (2009), 135-148
 • “Plato Theaetetus 182e1-2, the Meaning of menein”, Mnemosyne 62 (2009), 30-50
  “Herkules oder Sisyphos? 23 Jahrhunderte griechische Philologie”, in B. Plachta & S. Bertho (edd.), “Die Herkulesarbeiten der Philologie”, Berlijn 2008, 63-96
 • Review of C. Emlyn-Jones, Plato.Republic 1-2.368c4, Classical Review 58 (2008), 375-377
 • Review of D. Scott, Plato’s Meno, Mnemosyne 61 (2008), 110-113
 • Review of H.H. Benson, A Companion to Plato, Mnemosyne 61 (2008),
 • “Hoe onwetend is Socrates?”, Lampas 41 (2008 ), 20-30
 • “Utopia”, Lampas 40 (2007), 343-353
 • “De vier elementen in de Oudheid”, In de Marge 16 (2007), 27-35
 • (with J.J. Flinterman) “Are petitionary dreams non-predictive? Observations on Artemidorus'Oneirocriticon 1.6 and 4.2”, Mnemosyne 60 (2007), 589-607
 • “Plato, Symposium 208c2-4”, Res Publica Litterarum 28 (2005), 124-132
 • “Wondering at Plato Phaedo 62A”, Philologus 151 (2007), 17-30
 • “A textual problem in Archimedes, Arenarius 218,14 Heiberg”, Rheinisches Museum 150 (2007), 424-429 
 • “De harde hand van Epictetus”, inaugural lecture delivered Februari 17, 2006 (26 pages)
 • “Plato, Symposium 174b1: hos as the nominative singular of the indirect reflexive pronoun”, Mnemosyne 59 (2006), 129-134
 • “Wil de laatste dichter het licht uitdoen? Over Musaeus' Hero en Leander”, Lampas 39 (2006)
 • “Epictetus in de 15e en 16e eeuw - Over de Catalogus Translationum et Commentariorum, Lampas 38 (2005), 65-80
 • (with J.J. Flinterman) Review of C.P. Jones, Philostratus. The Life of Apollonius of Tyana, BMCR 2005.9.62
 • “De nieuwe OCT van Plato’s Politeia”, Lampas 37 (2004), 46-54
 • “Epictetus: filosoof van de vrijheid”, Lampas 36 (2003), 378-410
 • “Over hybris, phthonos en aitiè in Herodotus”, Lampas 35 (2002), 105-123
 • “Thrasymachus and pleonexia”, Mnemosyne 39 (1986), 261-281
 • “Epictetus, Onthechting"; translation of Diatribe 3,24, in P. Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken, Amsterdam 2001, 463-474
 • Review of K.A. Worp & A. Rijksbaron, The Kellis Isocrates Codex, Mnemosyne 53 (2000), 732-736
 • “The Greek sources of the translations by Perotti and Politian of Epictetus' Encheiridion”, Revue d’Histoire des Textes 23 (1993), 159-188
 • “Epictetus, Encheiridion 27”, Mnemosyne 45 (1992), 473-481
 • “Parisinus A and the title of Plato’s Republic”, Rheinisches Museum 135 (1992), 82-86
 • “Apollonius Dyscolus, De constructione 357,1”, Mnemosyne 43 (1990), 438-440
 • “A note on Herondas III, 40”, Mnemosyne 43 (1990), 155-156
 • Review of R.W. Jordan, Plato’s Arguments for Forms, Mnemosyne 41 (1988), 157-159
 • “The Codex Hassensteinianus of Plato”, Revue d’Histoire des Textes 18 (1988), 215-218
 • “Plato, Meno 82c2-3”, Phronesis 33 (1988), 208-215
 • “A Christian liturgical ostracon”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 70 (1987), 119-122
 • “The Vindobonensis W of Plato”, Codices Manuscripti 13 (1987), 144-155
 • “The Venetus T of Plato”, Mnemosyne 39 (1986), 102-111

 

Overige activiteiten

 • Lid Onderzoeksschool voor Klassieke Oudheidstudies (OIKOS)
 • Coördinator (met Prof. A.B. Wessels) van de OIKOS onderzoeksgroep Hellenistic and Imperial Literature
 • executive editor van Mnemosyne
 • vaksectievoorzitter Grieks en Latijn CvEO (landelijke eindexamens VWO)

Links

Nevenwerkzaamheden

Uitgeverij E.J. Brill - Hoofdredacteur Mnemosyne Leiden, 16 oktober 2013
College voor Examens (voorheen CEVO) - Vaksectievoorzitter Grieks en Latijn Utrecht, 02 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017