dr. A.M.J. (Ton) DerksDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86438
14a-00
a.m.j.derks@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent opleiding Archeologie

Algemeen

Het onderzoek en het master’s onderwijs van de afdeling Oudheid is ondergebracht in twee internationaal georiënteerde, dynamische kenniscentra. De onderzoekers participeren in het  interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE (research institute for the heritage and history of Cultural Landsccapes and Urban Environment);  het gezamenlijke master’s programma van de VU en de UvA wordt aangeboden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology Het onderzoek (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Onderwijs

Mijn onderwijs strekt zich uit over alle niveaus van de Bacheloropleiding alsook over de Masteropleiding en omvat zowel inleidende als specialistische colleges. In de Bacheloropleiding verzorg ik onder meer een inleidende cursus Romeinse archeologie (met D. Yntema) en een cursus getiteld 'Het verhaal van een opgraving' rond de door de Vrije Universiteit uitgevoerde opgravingen bij Tiel-Passewaaij (met J. Aarts) (jaar 1), een module over Romeins Gallië en de Germaanse provincies (jaar 2), en een cursus over De impact van het Romeinse leger op de samenlevingen in de grensstreken van het rijk (jaar 3). Daarnaast teken ik voor de tweejaarlijkse buitenlandexcursie en de daaraan voorafgaande werkcolleges. In de Masteropleiding verzorg ik een cursus over de Archeologie van cultusplaatsen en een over het Romaniseringsdebat. Tot slot verzorg ik in een interuniversitaire mastercursus Latijnse epigrafie aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de integratie van de inheemse samenlevingen van Noordwest-Europa in de Romeinse wereld. Daarbij gaat mijn belangstelling vooral uit naar de rol van religie en rituelen in de wijze waarop lokale groepen probeerden in een snel veranderende omgeving met behoud van eigen waarden voor zichzelf een nieuwe plaats te creëren. In dit verband past mijn archeologisch veldwerk van de tempels van Empel en Elst, mijn dissertatie-onderzoek naar religieuze veranderingen in Romeins Gallië en mijn lopend onderzoek naar Rituelen van de levenscyclus en hun materiële expressie in heiligdommen van Romeins Gallië.

Andere thema's die mijn interesse hebben zijn Romeinse schrijfmaterialen en hun betekenis voor het Latiniseringsproces en Bataven in de inscripties van het Romeinse rijk. Mijn epigrafische belangstelling uit zich verder in publicatie van incidentele nieuwe vondsten zoals een grafsteen van een hulptroepensoldaat bij Houten of de vondst van een bronzen plaat met inscriptie van de Nedergermaanse vloot bij Naaldwijk.

Begeleiding promovendi

De afgelopen jaren heb ik in het kader van verschillende NWO-projecten samen met prof. N. Roymans diverse promovendi begeleid. Graag ben ik bereid om op het terrein van mijn expertises researchmasterstudenten en (buiten)promovendi te begeleiden.

Publicaties

Monografieën:

 • 1998: Gods, temples and ritual practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul, Amsterdam (Amsterdam archaeological studies 2).
 • 1996: Goden, tempels en rituele praktijken. De transformatie van religieuze ideeën en waarden in Romeins Gallië, Amsterdam (ongepubliceerd proefschrift, Universiteit van Amsterdam).


Bundels:

 • 2011 Roymans, N./T. Derks (eds), Villa landscapes in the Roman North. Economy, culture and lifestyles, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 17).
 • 2009  Derks, T./N. Roymans (eds), Ethnic constructs in antiquity.The role of power and tradition, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 13).
 • 2008  Derks, T./J. Van Kerckhove/P.Hoff (eds), Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003), Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 31).
 • 2007  Roymans, N./T. Derks/S. Heeren (eds), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij, Utrecht.
 • 1994 Roymans, N./T. Derks (eds), De tempel van Empel. Een Herculesheiligdom in het woongebied van de Bataven, ‘s-Her­togenbosch.

 Artikelen (selectie):

 • 2011: Town-country dynamics in Roman Gaul. The epigraphy of the ruling elite, in N. Roymans/T. Derks (eds), Villa landscapes in the Roman North. Economy, culture, lifestyles, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 17), 107-137.
 • 2010: Vier neue Bronzeinschriften aus Naaldwijk (Niederlande), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 173, 283-293.
 • 2010: Derks, T./W. Vos: Wooden combs from the Roman fort at Vechten: the bodily appearance of soldiers, Journal of Archaeology in the Low Countries 2(2), 53-77.
 • 2010: Derks, T./W. Vos, Houten kammen uit Romeins Vechten. Lichaamsverzorging in een soldatengemeenschap, Archeobrief 14(3), 2-6.
 • 2009: Van toga tot terracotta: Het veelkleurige palet van volwassenwordingsrituelen in het Romeinse rijk, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici  42(3), 204-228.
 • 2009: Ethnic identity in the Roman frontier. The epigraphy of Batavi and other Lower Rhine tribes, in T. Derks/N. Roymans (eds), Ethnic constructs in antiquity. The role of power and tradition, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 13), 239-282.
 • 2006: Derks, T./N. Roymans, Returning auxiliary veterans in the Roman empire: some methodological considerations, Journal of Roman Archaeology 19, 121-135.
 • 2006: Le grand sanctuaire de Lenus Mars à Trèves et ses dédicaces privées: une réinterprétation, in M. Dondin-Payre/M.-Th. Raepsaet-Charlier (eds), Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires civiques dans l’Occident romain, Bruxelles, 239-270. 

Overige activiteiten

 • Lid van de redactie van Gallia (2012- )
 • Lid van de redactie van Archaeological Dialogues (2001-2011) aanvankelijk als gast-editor (2001), daarna als Associate Editor (2002-2006) en tenslotte als Editor (2006-2011) 
 • Senior lid van de Nederlandse onderzoeksschool OIKOS
 • Lid van de onderwijscommissie van OIKOS
 • Commissaris van het aan de Vrije Universiteit gelieerde opgravingsbedrijf VUhbs BV
 • Voorzitter van de jury voor de W.A. van Esprijs voor Nederlandse archeologie
 • Secretaris van de OC Oudheid (Bachelor & Master)
 • Lid Facultaire Bibliotheekcommissie
 • Coördinator aanschaf literatuur collectie Archeologie UBVU

Links

Gallia

Archaeological Dialogues

VUhbs archeologie

W.A. van Esprijs

Personal page Academia.edu

CV

Na mijn studie GLTC (kandidaatsexamen Nijmegen) en archeologie (doctoraal Universiteit van Amsterdam) ben ik enige tijd werkzaam geweest in de commerciële archeologie. Van 1991-1994 had ik een aanstelling als promovendus bij het door NWO gefinancierde PIONIER-project ‘Macht en Elite’ onder leiding van prof. Nico Roymans en prof. Frans Theuws. In 1996 ben ik cum laude gepromoveerd op een proefschrift over de romanisering van religie in de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk. De licht gewijzigde Engelstalige handelseditie verscheen in 1998 bij Amsterdam University Press.

Na een post-doc-aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam (1996-1998) kon ik dankzij een stipendium van de Alexander-von-Humboldt-Stiftung een jaar lang werken in de uitstekend geoutilleerde bibliotheek van het Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz (1998-1999). Sinds 1 oktober 1999 ben ik als universitair docent bij het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit werkzaam.

Nevenwerkzaamheden

VUhbs B.V. - Commissaris Amsterdam, 31 mei 2012
Hendrik Brunsting Stichting - Bestuurslid Amsterdam, 02 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017