dr. J.J. (Jaap-Jan) FlintermanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86386
14a-00
j.j.flinterman@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent Oude Geschiedenis

  

Aanwezig: wisselend, doorgaans drie of vier dagen per week; het gemakkelijkst bereikbaar via e-mail 

Personal web page in English
Curriculum Vitae
Externe website dr. J.J. Flinterman

Sinds september 2012 bieden de VU en de UvA een gezamenlijk master’s programma aan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Specialismen

De Griekse wereld in de eerste eeuwen van onze jaartelling, in het bijzonder Griekse welsprekendheid en literatuur in de Keizertijd als medium voor de constructie en expressie van de mentaliteit van een elite; attitudes van verschillende categorieën Griekse intellectuelen ten opzichte van politieke macht; reacties op het optreden van charismatische wijzen-wonderdoeners; droomverklaring en andere vormen van divinatie buiten de publieke sfeer; Griekse auteurs als Aelius Aristides, Artemidorus, Lucianus en, niet in de laatste plaats, Philostratus.

Onderwijs

In het opleidingsjaar 2016-2017 betrokken bij het doceren van de volgende onderdelen: Basiscursus Geschiedenis van de Oudheid 1 en 2 (voor eerstejaars studenten Oudheidkunde en GLTC); Geschiedenis van de Oudheid (voor eerstejaars historici); Overzicht Geschiedenis van de Oudheid voor (eerstejaars) Archeologen; Inleiding Historische Bronnen A en B (werk- en responsiecolleges voor eerstejaars studenten Oudheidkunde en tweedejaars Geschiedenis); Hellenism from Alexander the Great to Severus Alexander (hoor- en responsiecollege voor tweede- en derdejaars Geschiedenis en Oudheidkunde); Antieke Historiografie (voor eerstejaars Oudheidkunde); Godsdiensten van de Oudheid (voor tweede- en derdejaars Oudheidkunde en Geschiedenis); Julianus de Afvallige (oudhistorisch werkcollege voor tweedejaars Oudheidkunde en Geschiedenis); De Peloponnesus van de slag bij Leuctra tot de verwoesting van Corinthe (interdisciplinair oudheidkundig college voor derdejaars Oudheidkunde en Geschiedenis, samen met dr. A. Prent); Greek Elite Culture in the Roman Empire (tutorial voor masterstudenten Geschiedenis, GLTC en Oudheidkunde). Veel van deze onderdelen verzorg ik samen met collega’s.

Onderzoek

De verschillende hierboven vermelde specialismen komen samen in het werk aan een literair-historisch commentaar op een deel (voorlopig het eerste boek) van Het leven van Apollonius van Tyana van Philostratus, een geromantiseerde biografie van een eerste-eeuwse filosoof-wonderdoener van de hand van een Griekse literator uit de vroege derde eeuw. Hierbij wordt samengewerkt met twee leden van het leerstoelgebied Griekse Taal- en Letterkunde aan de VU, dr. E.M. (Emilie) van Opstall en prof. dr. G.J. (Gerard) Boter, die een nieuwe kritische editie van Het leven van Apollonius voorbereidt.

Publicaties


Boeken:

 • Power, Paideia & Pythagoreanism. Greek identity, conceptions of the relationship between philosophers and monarchs and political ideas in Philostratus' Life of Apollonius (Amsterdam: J.C. Gieben, 1995). [Summary of Philostratus' Life of Apollonius] - [BRILL] [Een herdruk van blz. 29-51 ('The Writer') en 60-66 ('The Main Character') verscheen in: Classical and Medieval Literature Criticism. Excerpts from criticism of the works of world authors from Classical Antiquity through the fourteenth century, from the first appraisals to current evaluations, volume 62 (2004), 234-252 en 252-259.]


Artikelen en hoofdstukken in boeken:

 • 'Sophists and emperors. A reconnaissance of sophistic attitudes', in: Barbara Borg (ed.), PAIDEIA. The world of the Second Sophistic (Berlin/New York: De Gruyter 2004), 359-376. 
 • [Met G.J. Boter], 'Are petitionary dreams non-predictive? Observations on Artemidorus' Oneirocritica 1.6 and 4.2', Mnemosyne 60 (2007), 589-607.
 • 'Apollonius’ ascension', in: Kristoffel Demoen & Danny Praet (eds), Theios sophistês. Essays on Philostratus, Life of Apollonius of Tyana (Leiden etc.: Brill, 2009), 225-248.
 • '"The ancestor of my wisdom." Pythagoras and Pythagoreanism in the Life of Apollonius', in: Ewen Bowie, Jas Elsner (eds), Philostratus (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 155-175.
 • 'Pannucome revisited: lines 11-13 of the Laodice inscription again', Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 181 (2012), 79-87.
 • 'Pythagoreans in Rome and Asia Minor around the turn of the Common Era', in: Carl A. Huffman, A History of Pythagoreanism (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 341-359.
 • [Met J. Bilbija], 'Dreaming of deities: Athena and Dionysus in the Oneirocritica', in: G. Weber (ed.), Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte - Kontexte - Lektüren (Berlin/New York: De Gruyter Oldenbourg 2015), 161-187.
 • [Met G.J. Boter], 'Waarom wij studenten niet vertellen dat de Griekse cultuur uit "Zwart Afrika" komt', Tijdschrift voor Geschiedenis 129 (2016), 241-250.


Recensies:

 • Th. Schmitz, Bildung und Macht. Zur sozialen und politischen Funktion der zweiten Sophistik in der griechischen Welt der Kaiserzeit (München 1997), Mnemosyne 54 (2001), 374-378. 
 • [Met G.J. Boter] C.P. Jones (ed. en vert.), Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana. The Loeb Classical Library, 16 en 17 (Cambridge, Massachusetts/London, England 2005), Bryn Mawr Classical Review 2005.09.62.
 • P. Grossardt, Einführung, Übersetzung und Kommentar zum Heroikos von Flavius Philostrat. 1. Teilband: Einführung und Übersetzung; 2. Teilband: Kommentar (Basel 2006), Mnemosyne 62 (2009) 493-496. 


Uitgebreide publicatielijst
 

Overige activiteiten

Lid van de onderzoeksgroep 'Hellenistic and Imperial Literatuur' van de onderzoeksschool OIKOS

Links

Een paar favorieten:

Nevenwerkzaamheden

Stichting Beheer Archieven CPN - Lidmaatschap Stichtingbestuur Amsterdam, 31 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017