dr. L.W. van GilsDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86463
14a-00
l.w.van.gils@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent Latijnse Taal- en Letterkunde

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op retorische aspecten van literair taalgebruik in de Romeinse Oudheid. Zo onderzoek ik bijvoorbeeld het gebruik van negaties in redevoeringen van Cicero en in historiografische teksten. Een eerder onderzoek ging over de functie van verhalen in juridische teksten. Om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden maak ik gebruik van taalkundige methoden (discourse analysis) en retorische-literaire begrippen. Argumentatie, teksttypen, de interactie met het publiek en retorica zijn daarbij kernwoorden.

Onderwijs

In het academisch jaar 2012-2013 geef ik de volgende vakken:

Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis (met dr. Michel Buijs) (Bachelor GLTC en OHK, tweedejaarsvak)

Narrativity (mastercollege binnen ACASA)

Taalverwerving Latijn 1b en 1c (Bachelor GLTC en OHK, eerstejaarsvak)

Invective (mastercollege binnen ACASA)

Sinds september 2012 bieden de VU en de UvA een gezamenlijk master’s programma aan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.