dr. S. (Stijn) HeerenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Stijn Heeren
+31 20 59 87281
14a-00
s.heeren@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Onderzoeker provinciaal-Romeinse Archeologie

Algemeen

Aanwezig: 2 dagen p/week 

Personal web page in English

Het onderzoek en het master’s onderwijs van de afdeling Oudheid is ondergebracht in twee internationaal georiënteerde, dynamische kenniscentra. De onderzoekers participeren in het  interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+ (research institute for the heritage and history of Cultural Landsccapes and Urban Environment);  het gezamenlijke master’s programma van de VU en de UvA wordt aangeboden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology Het onderzoek (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.
 

 

Onderzoek


Ik bestudeer de archeologie van de rurale bewoning in het Nederlandse rivierengebied in de Late IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Met name houd ik mij bezig met: 

  • nederzettingen
  • grafritueel
  • materiële cultuur
  • de overgang van de laat-Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen (3e tot 6e eeuw)

Binnen het onderzoeksprogramma Decline and Fall?Social and cultural dynamics in the Low Countries in the Late Roman period (AD 270-450) ben ik als postdoctoraal onderzoeker aangesteld. Het doel van dat programma is om tot nieuwe beeldvorming over de laat-Romeinse periode in Nederland en België te komen, anders dan het traditionele beeld van verval en ondergang. Tot voor kort waren er weinig archeologische bronnen over de 3e tot 5e eeuw in Nederland bekend, maar nieuwe opgravingen en recente rapportages van oude opgravingen hebben de kennis enorm doen toenemen. Dit onderzoek wordt aan de Vrije Universiteit uitgevoerd in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, gefinancierd door NWO en FWO, met Universiteit Gent als Vlaamse partner. Het programma loopt van april 2012 tot april 2016.

Hiervoor was ik mede-aanvrager van het NWO Odyssee-programma Dorestad Vicus Famosus. Binnen dat programma voerde ik onderzoek uit naar de nederzetting Wijk bij Duurstede – De Geer, een van de weinige nederzettingen in Nederland die zonder onderbreking van de 2e tot de 9e eeuw in gebruik waren. 

Een ander NWO Odyssee-programma dat door mij is uitgevoerd betreft de vindplaats Wijchen-Centrum, een grafveld dat in gebruik was van de 4e tot de 7e eeuw. 

In 2011 ontving ik de W.A. van Es prijs voor de beste archeologische dissertatie van de jaren 2008-2009-2010. In september 2009 werd die dissertatie afgesloten met een cum laude promotie.

Onderwijs


In de collegereeks 'Het Verhaal van een opgraving' geef ik de helft van de colleges. Daarnaast verzorg ik gastcolleges in enkele reeksen, bijvoorbeeld 'Villa landscapes in the North'.

Tevens ben ik voor een dag in de week verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik ook diverse modules in provinciaal-Romeinse archeologie doceer.

Overige activiteiten


2015–heden:    voorzitter van SAMPL (Specialisten Archeologisch Materiaal Platform), beroepsvereniging van specialisten in archeologisch vondstmateriaal.

15/01/2015:     organisator van internationale Round Table conferentie ‘the Late Roman period in the Northwestern provinces, 3rd-5th century’, Tongeren, Belgium, met deelnemers uit Engeland, Duitsland, Nederland en België.

2014–2015:    lid van wetenschappelijke begeleidingscommissie ‘Synthese en onderzoeksagenda voor de laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in Zuid-Nederland’, deel van ‘De Oogst van Malta’, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Nederland.

04/2008:     mede-organisator van de 18th Theoretical Roman Archaeology Conference, Amsterdam (de eerste editie van dit evenement buiten het Verenigd Koninkrijk)

Links


Academia.edu

UvA.nl

Sampl.nl

Publicaties


Academische archeologie

Heeren, S., 2015: The depopulation of the Lower Rhine region in the 3rd century. An archaeological perspective, in N. Roymans/T. Derks/H. Hiddink (eds.), The Roman Villa of Hoogeloon and the Archaeology of the Periphery, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 22), 269-292.

Heeren, S., 2014a: Brooches and burials: variability in expressions of identity in cemeteries of the Batavian civitas, Journal of Roman Archaeology 27, 443-455.

Heeren, S., 2014b: The material culture of small rural settlements in the Batavian area: a case study on discrepant experience, creolisation, Romanisation or globalisation?, in: H. Platts, J. Pearce, C. Barron, J. Lundock & J. Yoo (eds.), TRAC 2013. Proceedings of the Twenty-Third Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Kings College London, Oxford (Oxbow Books), 159-173.

Heeren, S., 2014c: Van heiligdom naar legerkamp. Centrale plaatsen langs de Maas van de late ijzertijd tot in de laat-Romeinse periode, in R. Jansen (ed.), De archeologische schatkamer Maaskant. Bewoning van het Noordoost-Brabantse rivierengebied tussen 3000 v. en 1500 n.chr., Leiden: Sidestone, 253-268.

Groot, M., S. Heeren, L.I. Kooistra & W.K. Vos, 2009: Surplus production in the rural settlements in the Dutch River Area in the Roman period: integrating evidence from settlement archaeology, botanical archaeology and zooarchaeology, Jounal of Roman Archaeology 22, 231-252.

Heeren, S., 2009: Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum: de casus Tiel-Passewaaij, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36). Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/15248

Driessen, M./S.Heeren/J. Hendriks/F. Kemmers/R. Visser (eds.), 2009: TRAC 2008. Proceedings of the Eighteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Amsterdam 2008, Oxbow Books, Oxford.

Heeren, S., 2009: New views on the forfex of Virilis the veterinarian: shears, emasculator or twitch? Journal of the Archaeology of the Low Countries 1-1, 87-95.

Roymans, N/T. Derks/S. Heeren (eds.), 2007: Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen bij Tiel-Passewaaij, Utrecht: Matrijs.

Roymans, N./S. Heeren, 2004: L'archéologie des habitats ruraux romains aux Pays-Bas. Bilan de cent années de recherches, Revue du Nord 86 (nr. 358), 19-35.

Archeologische Basisrapportage

Heeren, S., 2014d: Archeologisch onderzoek op de vindplaats van gouden munten en hakzilver uit de 5de eeuw bij Pey, gemeente Echt-Susteren, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 57).
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/52295

Heeren, S., 2012: Twee laat-Romeinse gordelsets, in E. Blom, L.M.B. van der Feijst & H.A.P. Veldman (red.), Plangebied Keizershoeve 1. Archeologisch onderzoek op ‘de Grote Aalst’ te Ewijk, Amersfoort (ADC-rapport 2000), 275-281.

Heeren, S., 2011: Metaal, in L.M.B. van der Feijst & H.A.P. Veldman (red.), Graven in het verleden van Valburg. Een midden-Romeins grafveld en bewoningssporen uit de laat-Romeinse tijd te Molenzicht, Amersfoort (ADC-rapport 2519), 69-76.

Aarts, J.G./S.Heeren, 2011: Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 2: het grafveld aan de Passewaaijse Hogeweg, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 41).

Heeren, S./T. Hazenberg (eds.) 2010: Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden. Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum, de laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum, Leiden (Hazenberg Archeologische Serie 1).

Heeren, S., 2009: EMAB-locatie Lithse Ham – gemeente Lith. Bureauonderzoek Archeologische waarden, Leiden (Hazenberg AMZ-publicaties 2009-04) (18 s.)

Heeren, S. 2008:  'Sporen en Structuren' (met P.Hoff en T.Derks), 'Boringen' en 'Munten', in Derks, T/J. Van Kerckhove/P. Hoff, 2008: Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003), Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 31), 29-59, 59-63, 82-91, bijlagen 2, 5-12.

Heeren, S., 2008: Boringen rondom de Sint Maartenstraat, T. Derks, J. Van Kerckhove & P. Hoff (red.) 2008: Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003), Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 31), 59-63. 

Heeren, S., 2008: Munten, in T. Derks, J. Van Kerckhove & P. Hoff (red.) 2008: Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003), Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 31), 82-91.

Heeren, S. (red.) 2006: Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg, Amsterdam (Zuidnederlande Archeologische Rapporten 29) (349 s.)

Heeren, S. (red.) 2005: Een nederzetting uit de Romeinse tijd te Tiel-Bedrijvenpark.Medel-Rotonde (vindplaats 6), Amsterdam (Zuidnederlande Archeologische Rapporten 26) (88 s.)

Opinie

S. Heeren & A. Cruysheer, 2002: Problemen en oplossingen rondom de archeologische metaalregistratie, Archeobrief 23, 6-9.

Publieksbereik

Heeren, S., N. Roymans & J. Roymans, 2014: De laat-Romeinse goudschat van Echt en het einde van het
Romeinse gezag in Nederland, Archeobrief 

Heeren, S. & J. Bolt, 2010: Een Merovingisch grafveld in Wijchen, Leiden (Stap in het Verleden 2/Archeologie Actueel; Hazenberg Archeologie).

Den Hartog, M. & S. Heeren, 2008: Een oud-centurio tussen de koeien. Romanisering in de Bataafse gemeenschap Tiel-Passewaaij, Westerheem 57/2, 49-61.

Heeren, S., 2007a: Einde Siedlung bei Tiel-Passewaaij, in M. Hegewisch (Hrsg.), 2007: Krieg und Frieden. Kelten-Römer-Germanen. Begeleitbuch zur Ausstellung im Rheinischen LandesMuseum Bonn, Stuttgart, 308-312.

Heeren, S., 2007b: Das zentrale Gräberfeld von Tiel-Passewaaij' in M. Hegewisch (red.), 2007: Krieg und Frieden. Kelten-Römer-Germanen. Begeleitbuch zur Ausstellung im Rheinischen LandesMuseum Bonn, Stuttgart, 339-342.Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017