prof. dr. J.M.F. (Wantje) Fritschy

Bijzonder hoogleraar 'Geschiedenis van de overheidsfinancien'


Personal web page in English
Curriculum Vitae

Specialismen

Geschiedenis van de overheidsfinanciën. Geschiedenis van Marokko.

Onderwijs

 • Economische en sociale geschiedenis in het bijzonder van Nederland
 • Global History
 • Geschiedenis van Marokko

Onderzoek

 • Bronnenproject 'Gewestelijke financien ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden'
 • Overheidsfinanciën in de wereld van de Islam vergeleken met die van de westerse wereld tussen 1500 en 1800

Publicaties

 

In press:
Schulden als leerschool? De Unie der Zeven Verenigde Provincien en de Europese Unie. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 9(2), 3-28.

2012

 • Long term trends in the fiscal history of the Netherlands, 1515-1914. In B. Yun-Casalilla & P.K. O'Brien (Eds.), The Rise of Fiscal States. A Global History, 1500-1914 (pp. 39-66). Cambridge: Cambridge UP.

2011

 • Recensie van Serving the Urban Community [Bespreking van het boek Serving the urban community: the rise of public facilities in the Low Countries]. Bijdr Meded Betreffende Geschied Ned, 126(1), 75-76.
 • Een kunstenaarsbestaan in de twintigste eeuw. Frans Fritschy, beeldhouwer 1920-2010. Nijmegen: Valkhofpers.

 2009

 2008

 • recensie van A. Goldgar, Tulipmania. Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age (Chicago 2007) in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5,4 (2008)  172-3.
 • W. Fritschy, 'Indirect taxes and public debt in 'the world of Islam' before 1800', in: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII-XVIII, S. Cavaciocchi ed. (Firenze 2008)  51-74.


2007
 

 • 'L'eau potable à Amsterdam et à Rabat (1850-1950): deux expériences historiques', in: L'eau entre moulin et noria, eds. R. Bourquia e.a. (Marrakech z.j. [2007]) 144-161. 
 • 'Nieuwe fase in de Marokkaans-Nederlandse betrekkingen?', Openbaar bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek 17,2 (2007) 24-30. 
 • recensie van C. Lesger, The rise of the Amsterdam market and information exchange: merchants, commercial expansion and change in the spatial economy of the Low Countries, c.1550-1630, The Economic History Review 60, 3 (2007) 624–625.


Uitgebreide publicatielijst
METIS

Overige activiteiten

 • voorzitter examencie. geschiedenis VU
 • coordinator Marokkostudies VU
 • voorzitter commissie Broncommentaren van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) te Den Haag
 • lid van de wetenschappelijke adviesraad van het ING te Den Haag
 • lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Geldmuseum in Utrecht
 • lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) te Rabat
 • penningmeester van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Links