prof. dr K. (Koen) Goudriaan

+31 20 59 86577
14a-00
k.goudriaan@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Hoogleraar

Aanwezig: volgens afspraak

Personal web page in English

Onderwijs

Basiscursus Middeleeuwse Geschiedenis, Paleografie, Nederlanden in de Late Middeleeuwen, Highlights of Dutch History (Engelstalig, Middeleeuws Latijn, Retorica, mastercursus 'Bedelorden'.

Onderzoek


Geschiedenis van cultuur en religie van de Nederlanden in de Late Middeleeuwen, in het bijzonder van het graafschap Holland. Speciaal onderwerp: Moderne Devotie. Project De Derde'Orde van Franciscus in het bisdom Utrecht' (in afrondingsfase).

Publicaties

Enkele publicaties vóór 2000:
Ethnicity in Ptolemaic Egypt (Amsterdam 1988).
Over classicisme. Dionysius van Halicarnassus en zijn program van welsprekendheid, cultuur en politiek (diss. VU Amsterdam 1989).
'Het elfde klooster. Over een handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land van Stein' in: N.D.B. Habermehl e.a., In de stad van die Goude (Delft 1992) 87-122.
'The Gouda Erasmiana revisited', Quaerendo 23 (1993) 241-264.
'Inleiding' en 'Holland in de tijd van Leeu' in: Paul Abels, Nico Habermehl, Koen Goudriaan en Bart Rosier (eds.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 (Delft 1993) resp. 3-11 en 31-60.
'Gouda en de Moderne Devotie', Historisch Tijdschrift Holland 27 (1995) 119-141.
'Gilden en broederschappen in de Middeleeuwen' in: K. Goudriaan e.a., De gilden in Gouda (Gouda en Zwolle 1996) 20-63.
'De derde orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht', Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998) 205-260.
'De Moderne Devotie en de stad. Een conflict rond twee vrouwenconventen in middeleeuws Kampen', Traiecta 7.2 (1998) 134-153.
'Ownership of Graves in Medieval Parish Churches in Holland', in: Wim Blockmans en Antheun Janse ed., Showing status. Representations of social positions in the Late Middle Ages (Turnhout 1999) 197-223. 

Publicaties vanaf 2000:
'Les signes de l'identité ethnique en Egypte ptolémaïque' in: Chr. Décobert (ed.), Valeur et distance. Identités et sociétés en Egypte (Parijs 2000) 39-70.
'Kroniekjes van Amersfoortse kloosters en conventen', Flehite. Jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2000) 54-68.
(samen met B.J. Ibelings en J.C. Visser): Het hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda. Apparaat voor de geschiedenis van Holland nr. 14.
'Ridder Jan van Renesse en zijn bewind in Gouda', Tidinge van die Goude 19 (2001) 1-20.
'De derde orde van Franciscus: Ten Geleide', Ons Geestelijk Erf 74 (2000) 5-8 en 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', ibidem, 9-32 [verschenen 2001].
'Boekdistributie langs kerkelijke kanalen in de late middeleeuwen', Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 8 (2001) 43-58.
'Gouda in de middeleeuwen' in: Wim Denslagen (ed.), Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (Zeist en Zwolle 2001) 13-27. 'Kapellen, gasthuizen en andere instellingen van liefdadigheid', ibidem, 139-170. 'De verdwenen kloosters', ibidem, 171-211.
'Een Latijnse misverklaring met houtsneden uit 1512' in: H. Kappert e.a. (red.), Liber amicorum: afscheid van Peter van Dael.Kunstlicht 23 (2002) 53-60.
Volmaakte levens. Modellen van christelijk leven en de laatmiddeleeuwse maatschappij (oratie VU; Amsterdam 2002).
'Willem Hendriksz van Amersfoort', Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken (2002) 66-99.
(samen met P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie) redactie van: Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002). Daarin ook enkele hoofdstukken.
'De hoge geboorte van een vurige patriot. C.J. de Lange van Wijngaerden, held van Goejanverwellesluis en nazaat van de heren Van der Goude', Historisch Tijdschrift Holland 35 (2003) 172-200.
'The Gouda circle of humanists' in: K. Goudriaan, J.J. van Moolenbroek en A.L. Tervoort (eds.), Education and learning in the low Countries 1400-1600. Studies in honour of Hilde de Ridder-Symoens (Leiden 2003) xx-xx.
'Aan tafel bij de moderne devoten', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis xxxxxxxx

Overige activiteiten

Links

ozsmed@let.rug.nl

CV

Geboren in 1950 te Haarlemmermeer. Studie klassieke talen (Vrije Universiteit 1967-1975). Enige jaren ervaring als docent bij het voortgezet onderwijs. Als universitair docent aan de VU verbonden sinds 1981, eerst binnen het vakgebied oude geschiedenis, vanaf 1986 bij middeleeuwse geschiedenis. Promotie 1989: Over classicisme. Onderzoeksterrein vanaf dat moment verlegd naar de geschiedenis van de late middeleeuwen, met speciale aandacht voor de stad Gouda en meer in het algemeen voor de cultuur- en religiegeschiedenis van het graafschap Holland resp. de Noordelijke Nederlanden. Van 1995-2003 eerst verantwoordelijke redacteur van de monografieënreeks Hollandse Studiën. Sinds 1 oktober 2001 hoogleraar Geschiedenis der Middeleeuwen.