Dr. D.B.R. (Ronald) KroezeDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86382
d.b.r.kroeze@vu.nl
fac. der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent

http://www.fgw.vu.nl/en/about-the-faculty/staff/staff-i-l/dr-d-b-r-kroeze/index.aspx

http://vu-ppe.nl/faculty/ronald-kroeze/      

Specialismen

  • Politieke geschiedenis van Nederland en Europa sinds 1800
  • Geschiedenis van politieke corruptie en publieke moraal
  • Geschiedenis van bestuur en bureaucratisering
  • Gebruik van geschiedenis
  • Geschiedenis van management en leiderschap in overheid, bedrijfsleven en politiek
  • Politieke ideeëngeschiedenis
  • Nederlandse geschiedenis
  • Geschiedenis van Oost-Europa en Rusland in de twintigste eeuw

Onderzoek & Onderwijs

Huidige projecten en actviteiten:    

Het huidige onderzoek van Ronald Kroeze richt zich op de geschiedenis van politieke corruptie en politieke moraal, de geschiedenis van bestuur en management en het gebruik van het verleden door politiek en bedrijfsleven. Hierover heeft hij gepubliceerd in internationale tijdschriften. Deze onderwerpen komen ook aan bod in de vakken die Kroeze verzorgt binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis aan de VU, de VU opleiding Politics, Philisophy & Economy (PPE) en in de opleiding Humanities aan het Amsterdam University College.

 

Daarnaast is Ronald Kroeze van maart 2014 tot februari 2017 verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam in het kader van zijn rol als onderzoeker in het door de EU gefinancieerde FP7 project over de geschiedenis van anticorruptie (www.anticorrp).

 

Kroeze is tevens lid van de advisory board van the Amsterdam Centre for Political Thought en lid van het European Research Network “Politics and corruption: current comparative history and sociology” (Politics & corruption).

 

Project: Nederlandse politieke corruptie en goed bestuur in Europese context (1848-1940)

Tussen 2007 en 2012, met een onderbreking tb ander onderzoek in 2010, werkte Kroeze aan zijn promotie-onderzoek naar de geschiedenis van politieke corruptie en goed bestuur in Nederland sinds de negentiende eeuw. Grote politieke corruptieschandalen werden onderzocht en gebruikt om de (problematische) ontwikkeling van het moderne politiek-bestuurlijke stelsel in kaart te brengen. Daarbij ging aandacht uit naar de introductie van vrije verkiezingen en de parlementaire democratie, een moderne bureaucratie en markteconomie en een rechtsstaat met aandacht voor de belangen van individu en minderheden. Deze geschiedenis wordt niet alleen gekenmerkt door de introductie van moderne politieke praktijken maar ook door corruptieschandalen zoals de Limburgse brievenaffaire (1865), het Billitonschandaal (1882-1892), de zaak-De Jong (1915-1918) en de zaak-Oss (1938/39). Uit dit onderzoek bleek dat corruptie een onderdeel is van de Nederlandse politieke geschiedenis, samenhangt met de bredere politieke context en niet alleen gaat over de geschiedenis van corrupte praktijken maar ook over de ontwikkeling van politieke ideeën en publieke moraal.

De handelseditie van het proefschrift is uitgekomen bij uitgeverij Verloren en getiteld: Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 (Hilversum 2013).

Het onderzoek maakte deel uit van het grotere NWO-project “Under Construction: The Genesis of Public Value Systems” dat zich richtte op de geschiedenis van publieke en bestuurlijke waardestelsels in Nederland door te kijken naar politieke corruptieschandalen in de periode 1650-1950. Voor meer informatie zie de website van het project: www.corruptionproject.nl

 

Project: Geschiedenis van management en leiderschap in overheid, bedrijfsleven en politiek in de contemporaine tijd

In 2010 deed Ronald Kroeze (in samenwerking met James Kennedy en Sjoerd Keulen) een historisch onderzoek naar bestuur, management en leiderschap in politiek, overheid en bedrijfsleven. De aanleiding hiervoor was de discussie over het gebrek aan vertrouwen bestuur en leiderschap in de huidige democratie. Deze discussie is beter te begrijpen door bestuur en leiderschap te onderzoeken in de context van de ontwikkeling van overheid, management en democratie in de twintigste eeuw. Belangrijke uitkomsten waren dat a) leiderschap voortdurend verandert omdat het tijdsgebonden is: iedere tijd vraagt zijn eigen leider, dit staat haaks op veel (populair-)wetenschappelijke managementliteratuur, b) politiek, overheid en bedrijfsleven veel minder gescheiden domeinen zijn dan we vaak denken en dus met vergelijkbare problemen worden geconfronteerd en c) als politieke leiders, topambtenaren en zakelijke managers meer historisch bewustzijn wordt geleerd, ze meer houvast hebben in tijden van (ogenschijnlijk) razendsnelle maatschappelijke verandering .  

Het onderzoek maakte onderdeel uit van het NWO-programma ‘Omstreden Democratie’. In 2011 publiceerden Kroeze en Keulen het boek De leiderschapscarrousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leider vraagt (Boom Amsterdam 2011). Het werd ondermeer genomineerd voor de prijs management boek van het jaar.

In wetenschappelijke tijdschriften heeft Kroeze (in samenwerking met Sjoerd Keulen) het belang benadrukt van een geïntegreerd historisch onderzoek naar de ontwikkeling van politiek, overheid en bedrijfsmanagement. Zie o.a. Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2012). Managerpolitiek: waarom historici oog voor management moeten hebben. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 127(2), 97-112.

 

Project: De geschiedenis van de oostgrens van Europa

In 2007 deed Kroeze samen met twee andere historici (Marc Hannemann en Sjoerd Keulen) een onderzoek naar de geschiedenis van de oostgrens van Europa. Door steden en plekken te bezoeken die (een symbolische) grens of conflictplaats zijn of waren in de recente Europese geschiedenis probeerden zij vat te krijgen op de idee en mentaliteit van Europa. Ze bezochten ondermeer Berlijn, Moermansk, Istanbul, Kiev, St. Petersbrug, Moskou en Vladivostok. Door mensen te interviewen en te kijken naar de historische representatie van het (Europese) verleden in b.v. musea kregen ze inzicht in de turbulente geschiedenis van de grenzen van Europa vanuit Oost-Europees en Russisch perspectief. Over de reis verschenen een reeks artikelen (getiteld 'grenspaal') in nrc.next, begeleid door een website met foto's, filmpjes en kaarten gemaakt door nrchandelsblad (http://vorige.nrc.nl/europa/grenspaal/), een boek Vals plat in de Oeral. Een zoektoct naar de oostgrens van Europa en een publicatie in de Internationale Spectator.


 

Korte CV

Sinds 2012 is Kroeze als universitair docent politieke geschiedenis verbonden aan de opleiding geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2014 (tot feb 2017) is hij tevens verbonden aan de UvA als onderzoeker in het EU gefinancieerde FP7 project 'Anticorrp' over de geschiedenis van anticorruptie. In 2014 (jun-nov) was hij als visiting scholar verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Humboldt Universiteit in Berlijn. Van september 2007 tot september 2012 was Kroeze als docent-promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit. Kroeze volgde summerschools aan de Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), de London School of Economics and Political Science en Helsinki University. Kroeze heeft een BA in Geschiedenis, een research master in Geschiedenis (cum laude) en BA in Internationale Organisaties/ Internationale Betrekkingen (I.O./ I.B.) afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kroeze schreef eerder o.a.

Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptie en goed bestuur in Nederland 1848-1940 (Hilversum 2013); Vals plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa (Soesterberg 2008); en (samen met S. Keulen) De Leiderschapscarroussel. Waarom iedere tijd zijn eigen leider vraagt (Amsterdam 2011). Artikelen van Kroeze zijn gepubliceerd in onder andere BMGN - Low Countries Historical Review, Business History en Public Voices. Ook was Kroeze guest editor (samen met S Keulen) van het special issue The Era of Management: A Historical Perspective on Twentieth-Century Management van Management & Organizational History (2014); en guest editor (samen met T. Kerkhoff en S. Corni) van het special issue Corruption and the Rise of Modern Politics (2013, 11) van Journal of Modern European History (JMEH). Zie Kroezes publicatielijst voor overige publicaties.

Publicaties

2016

Kroeze, D.B.R. (2016). Bestuurders in de semipublieke sector en verwijten van 'Hollandse corruptie'. In G. Buijs & J Hoogland (Eds.), Ontzuilde bezieling (pp. 35-47). Den Haag: Boom bestuurskunde.

Kroeze, D.B.R. (2016). ‘Hendrikus Colijn. Universiteitsbestuurder met uithoudingsvermogen’. In A Flipse (Ed.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving (pp. 51-58). Amsterdam: VU University Press.

Vitoria, A & Kroeze, D.B.R. (2016). Privilege in the Twenty-First Century: The Threat of Offshore Finance to Democratic Cohesion. History&Policy

2015

Kroeze, D.B.R. & Vitoria, André (2015). How history can help us think about corruption and anticorruption. History & Policy.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S. (2015). Van VoMil, via VROM naar IenM: hoe beleidsmakers en managers geschiedenis kunnen gebruiken. Histori.nl.

2014

Kroeze, D.B.R. (2014). Recensie Omstreden Democratie [Bespreking van het boek Remieg Aerts, Peter de Goede, Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal.]. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 129(4).

Kroeze, D.B.R. (2014). Corruptie in de Nederlandse politieke geschiedenis. De functie van debatten over omkoping, belangenverstrengeling en systeemfalen. In C. van Baalen e.a. (Ed.), Jaarboek parlementaire geschiedenis 2014: Het geld regeert (pp. 81-94). Amsterdam: Boom.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2014). The managers' moment in Western politics: the popularization of management and its effects in the 1980s and 1990s. Management & Organizational History, 9(4), 394-413.

Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (Eds.). (2014). The Era of Management: A Historical Perspective on Twentieth-Century Management (Special Issue of Management & Organizational History). Oxfordshire: Taylor&Francis.

Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (2014). Introduction: The era of management:a historical perspective on twentieth-century management. Management & Organizational History, 9(4), 321-335.

Kroeze, D.B.R. (2014). Corruptie en goed bestuur in modern Nederland: een historische visie. Civis Mundi, 2013 (november), 1-13.

2013

Kroeze, D.B.R. (2013) Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940. (334 pag.) (Hilversum: Verloren). Dissertatie VU University Amsterdam

Kroeze, D.B.R., Kerkhoff, T. & Corni, S. (Eds.). (2013).Corruption and the rise of modern politics in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries: A comparison between France, the Netherlands, Germany and England. (Special issue of Journal of Modern European History), 2013 (11.1).

Kerkhoff, A.D.N., Kroeze, D.B.R. & Wagenaar, F.P. (2013). Introduction: Corruption and the rise of modern politics in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries: A comparison between France, the Netherlands, Germany and England. Journal of Modern European History, 11(1), 19-30.

Kroeze, D.B.R. & Klein, A. (2013). Governing the First World War in Germany and the Netherlands: Bureaucratism, Parlementarism and Corruption Scandals. Journal of Modern European History, 11(1), 109-129.

Wagenaar, F.P., Kroeze, D.B.R. & Kerkhoff, A.D.N. (2013). Conclusion. Journal of Modern European History, 11(1), 130-133.

Kroeze, D.B.R. (2013). Corruptie en bureaucratisering. Openbaar bestuur, 2013 (23), 33-38.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2013). Leading a multinational is history in practice: The use of invented traditions and narratives at AkzoNobel, Shell, Philips and ABN AMRO. Business History, 55(1), 1-23.

2012

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2012). De universiteit is er voor onderwijs en onderzoek, niet voor de winst. Socialisme en Democratie, 18-26.

Kroeze, D.B.R. & Keulen S.J. (2012). Back to business: a next step in the field of oral history: the usefulness of oral history for leadership and organizational research. Oral History Review, 39(1), 15-36. 10.1093/ohr/ohs044

Kroeze, D.B.R. (2012). 'Understanding management gurus and historical narratives: The benefits of a historic turn in management and organization studies. Management & Organizational History, 7(2), 171-189.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2012). Managerpolitiek: waarom historici oog voor management moeten hebben. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 127(2), 97-112.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2012). Reactie op Devos: Managerpolitiek in de jaren tachtig was populair in de openbaarheid. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 127(2), 121-124.

Kroeze, D.B.R. & Keulen, S.J. (2012). Leren van het verleden. Openbaar bestuur, 19-23.

Hoenderboom, M.P., Kerkhoff, A.D.N., Kroeze, D.B.R. & Wagenaar, F.P. (2012). Integriteit in historisch perspectief. In J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (Eds.), Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland (Handboeken Veiligheid) (pp. 69-84). Deventer: Kluwer.

2011

Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (2011). De leiderschapscarrousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leiders vraagt. Amsterdam: Boom Uitgeverij.

Kroeze, D.B.R. (2011). Dutch Political Modernization and the Billiton Case (1882-1892). The usefulness of a neoclassical contextual approach to corruption’. In R.G. Asch, B. Emich & J.I. Engels (Eds.), Integration, Legitimation, Koruption. Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne. (pp. 285-307). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.: Peter Lang.

Kroeze, D.B.R. (2011). [Bespreking van het boek De maatschappelijke rol van de geschiedenis. Historici aan het woord]. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 126(3), 151-153.

2010

Kerkhoff, A.D.N., Hoenderboom, M.P., Kroeze, D.B.R. & Wagenaar, F.P. (2010). Dutch political corruption in historical perspective: From eighteenth century value pluralism to a nineteenth century dominant liberal value system and beyond. In N. Grüne & S. Slanička (Eds.), Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation (pp. 443-467). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht. http://hdl.handle.net/1871/22899

Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (2010). Breken met het verleden. De Derde Weg voorbij: de Den Uyl-lezing van Wouter Bos. Socialisme en Democratie, 67(3), 54-62.

Kroeze, D.B.R., Keulen, S.J., Karsten, L.J. & Peters, R (2010). In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Een casestudie van de operatie Centurion bij Philips. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 64(3), 21-38.

Kroeze, D.B.R. (2010). Voorbeeld van goed bestuur. Liberale traditie als inspiratiebron voor Ruttes legitimerende verhaal. Liberaal Reveil, 51(4), 207-214.

Kroeze, D.B.R. & Kaal, H.G.J. (2010). Valorisatie aan de VU en het VUmc. Een leergeschiedenis van het valorisatiebeleid binnen de Vrije Universiteit.

2009

Kroeze, D.B.R. (2009). Een typische Hollandse politicus? Floris Adriaan van Hall, Holland en politieke verandering in de jaren 1840. Holland, 41(1), 14-34.

Kroeze, D.B.R. (2009). Het Europese gevoel: Grenzen, emoties en idealen van Europa. Internationale Spectator, 63(10), 517-520.

Kroeze, D.B.R., Karsten, L., Keulen, S.J. & Peters, R.G.P. (2009). Leadership style and entrepreneurial change: The Centurion operation at Philips Electronics. Journal of Organizational Change Management, 22(1), 73-91.

Kroeze, D.B.R. (2009). De financiële crisis en de geschiedenis. Openbaar bestuur, 11, 23-28.

2008

Hanneman, M.J., Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (2008). Vals plat in de Oeral. Soesterberg: Aspekt.

Kroeze, D.B.R. (2008). Political Corruption Scandals in the Netherlands in the Nineteenth Century.The Letters Affair of 1865. Public Voices, X(2), 25-43.

Kroeze, D.B.R. (2008). Crisis wakkert corruptie aan. Het Financieele Dagblad, 13 November, 11.

Hanneman, M.J., Keulen, S.J. & Kroeze, D.B.R. (2008). Vals plat in de Oeral.Een zoektocht naar de oostgrens van Europa. Soesterberg: Aspekt.

Kroeze, D.B.R. (2008). Na charisma komt soberheid. Waarom CEO’s en politici worden bejubeld en afgedankt. Management Team, 16, 31-35.