dr. E. (Edwin) KosterDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Edwin Koster
Universitair Docent Wijsbegeerte, Coördinator Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Aanwezigheid

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Spreekuur

dinsdag 13.00-14.00u

Specialisatie

Velden: Godsdienstfilosofie, Wetenschapsfilosofie, Wijsgerige Antropologie, Geschiedfilosofie Onderwerpen: Verhaaltheorie, Rationaliteit in wetenschap en religie, Filosofie van de geesteswetenschappen, Academische oordeelsvorming, Identiteit

Huidig onderwijs

 • Filosofie van de Levenswetenschappen (FALW: Gezondheid en Leven)
 • Reflectie op Wetenschap (FALW: Gezondheidswetenschappen)
 • Wijsbegeerte en Wetenschap I & II (FALW: Biomedische Wetenschappen)
 • Filosofie en Psychologie (FPP)
 • Filosofie en Pedagogiek (FPP)
 • Literatuurstudie, werkstuk en scriptie Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied

Voormalig onderwijs

 • Filosofie: Lichaam en Geest (FBW)
 • Filosofie & Film: Vrijheid

Onderzoek

Mijn interesse ligt op het grensgebied van vakwetenschap en wijsbegeerte. Filosofische vragen over bijvoorbeeld de evolutie van de mens of de relatie tussen werkelijkheid en fictie hebben mijn belangstelling. Mijn onderzoek kan als volgt worden ingedeeld:

Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied: Mijn onderzoek richt zich op de wijze waarop binnen levenswetenschappen en geneeskunde kennis wordt geaccepteerd en op de vraag naar de grenzen van wetenschap, in het bijzonder met betrekking tot het lichaam – geest probleem. Daarnaast publiceer ik over de rol van de onderzoeker bij het tot stand komen van kennis over onder meer religie en levensbeschouwing.

Godsdienstfilosofie: Mijn interesse gaat uit naar de vraag op welke wijze religie binnen de wetenschappen kan worden bestudeerd. Naast methodologische kwesties en de vraag naar de rationaliteit van religie(onderzoek) heb ik belangstelling voor het zogenaamde insider/outsider probleem. Verder publiceer ik onder andere over de relatie tussen religie en fictionele verhalen.

Verhaaltheorie: Sinds het onderzoek aan mijn dissertatie publiceer ik geregeld over verhalen. Mijn aandacht richt zich op de relatie tussen fictie en werkelijkheid, verhaal en rationaliteit, en identiteit en narrativiteit met betrekking tot historische, literaire en religieuze verhalen. Verder houd ik mij bezig met de verhouding film en filosofie.

Academische oordeelsvorming: In het kader van een aantal samenwerkingsprojecten met het Onderwijscentrum doe ik onderzoek naar de academische oordeelsvorming. De basis voor dit onderzoek bestaat uit mijn onderwijs zowel bij de Levenswetenschappen als bij Psychologie en Pedagogiek. In dit project is aandacht voor thema’s als (culturele, etnische en religieuze) diversiteit en de identiteit van de VU.

Publicaties (selectie)

 • (2005). ‘Verloren contact?’. In: Jan J. Boersema, Ben Bakker en Edwin Koster (red.). Het gewicht van groen. Motieven voor natuurbehoud en milieubescherming. Kampen: Kok, 121-153.
 • (2005). In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit. Budel: Damon, 508 pp.
 • (2007). ‘Rudof Otto’. In: Hans Achterhuis, Jacques de Visscher, Jan Sperna Weiland en Sytske Teppema (red.). Kritisch Denkerslexicon (Aanvulling 39), 1-17
 • (2009). ‘Taking Religion Seriously? Wentzel van Huyssteen on Rationality in Science and Theology’. Ars Disputandi  9: 31-50.
 • (2009). ‘Understanding in Historical Science: Intelligibility and Judgment’. In: Henk de Regt et al. (eds.). Scientific Understanding. Philosophical Perspectives. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009, 314-333.
 • (2009). 'Inleiding' en 'Zonder symbolen en rituelen? Paul Moyaert over religie als symbolische praktijk'. In: Edwin Koster en Wessel Stoker (red.). Roman & Religie. Bespiegelingen over godsdienst in 'Knielen op een bed violen'. Zoetermeer: Meinema, 7-21, 204-229.
 • (2010). Wat is wetenschap? Een filosofische inleiding voor levenswetenschappers en medici. Edwin Koster (red.). Amsterdam: VU University Press.
 • (2011). Pionieren in diversiteit. Filosoferen met het oog op anderen. Edwin Koster en Bert Musschenga (red.). Amsterdam: VU University Press.

CV

Edwin Koster studeerde wiskunde en godsdienstfilosofie in Amsterdam (VU), Madrid (Complutense) en Princeton (PTS). Hij promoveerde cum laude op een studie over de (ir) rationaliteit van verhalen en religie. Momenteel is hij als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte (VU).

Curriculum vitae