I. (Inger) LeemansDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Hoogleraar Cultuurgeschiedenis

Algemeen

Inger Leemans is Hoogleraar Cultuurgeschiedenis en directeur van de Graduate School of Humanities van de VU.

Haar onderzoek richt zich op de vroegmoderne cultuurgeschiedenis (1500-1850), met bijzondere aandacht voor emotie- en lichaamsgeschiedenis, culturele economie, kennisgeschiedenis en digital humanities. Eerder publiceerde zij over de geschiedenis van de pornografie, de (radicale) Verlichting, en vertaalcultuur. Haar meest recente boek Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 (geschreven met Gert-Jan Johannes) werd in de pers geroemd als ‘een meesterwerk’. Haar onderzoek leidt regelmatig tot persaandacht, zie bijvoorbeeld het FD over haar oratie, Elsevier over emotiegeschiedenis, en NRC over Digital Humanities.

Op dit moment werkt Inger Leemans aan een geschiedenis van de aandelenhandel en de verbeelding van financiële crises. Daarnaast coördineert zij verschillende Digital Humanitiesprojecten en is actief in het Digital Humanitiesonderwijs van VU en UvA (http://www.centrefordigitalhumanities.nl). Als coördinator van ACCESS - The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies organiseert ze regelmatig bijeenkomsten over de geschiedenis van emoties en zintuigen. In de zomer van 2015 was ze keynotespreker op ISECS2015 - zie hier voor een interview. OP het gebied van kennisgeschiedenis is Inger Leemans coördinator van de specialisatie Cultures of Knowledge, en leidt zij een onderzoeksgroep over Affective Economies - Knowledge and the Market, in het internationale onderzoeksproject Global Knowledge Society

Zie ook: Personal homepage & Personal VU-page in English

Aanwezig: in de regel elke dag. Spreekuur: maak even een afspraak via de mail.

Visualization Embodied Emotions 1600-1800
Visualization Embodied Emotions 1600-1800

Specialismen

Vroegmoderne cultuurgeschiedenis
Kennisgeschiedenis
Culturele Economie
Geschiedenis van lichaam, emoties, seksualiteit
Digital Humanities

Onderwijs

BA-onderwijs: Vroegmoderne geschiedenis, Introductievak Cultuur en Macht
Minor-onderwijs: course History of Emotions in minor European History and Culture, course Digital Hermeneutics and Visualizations in minor Digital Humanities
Master-onderwijs: Introductievak From Source to Public, Tutorials (o.a. over geschiedenis aandelenhandel & financiële crises)
Researchmaster: Core course, o.a. over environmental humanites & emotion studies

Zie voor jaarlijkse opgave de studiegids

Projecten

* Coordinator Embodied Emotions - Mapping Bodily Expression of Emotions from a Historical Perspective

* Principal investigator research project ‘Global Knowledge Economy’, by the Max Planck Institute for the History of Science, the Descartes Center Utrecht

* Member of supervision team INVENiT

* Visualising Uncertainty, with CLTL (Piek Vossen Computational Linguistics group -VU) & the Netherlands eScience Center

* QuPiD2: Quality & perspectives in deep data - an AAA Data Science project

* ITEMP-Violence: project over Theatrale Geweldsverbeelding

* In Search of Scents Lost - Reconstructing the Volatile Heritage of the Avant-garde

empty

emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyempty

 * Emotional Economies: A Cultural HIstory of Stock Trade. Zie o.a. mijn oratie uit 2011 en de 3dmodels die Timothy de Paepe maakte van de 17e-eeuwse Amsterdamse beurs:

 

Amsterdam Stock Exchange 3D MOdel by Timothy de Paepe (https://3dtheater.wordpress.com/)
Amsterdam Stock Exchange 3D MOdel by Timothy de Paepe (https://3dtheater.wordpress.com/)

Overige activiteiten

Directeur Graduate School of Humanities en RMA/PHD programma's, VU

Lid Algemeen Bestuur Onderzoeksschool Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis 

Bestuurslid dr. C.L. Thijssen-Schoute-Stichting

NWO Board member commission  'Veni' (2011), ‘Promoties in de Geesteswetenschappen’ (2014), 'Museumbeurzen (2015 & 2016)

Member board Amsterdam Centre for Digital Humanities

Lid Nationale Onderzoeksraad voor Cultureel Erfgoed

Voorzitter Werkgroep Achttiende Eeuw (2009-2015)

Lid Wetenschapscommissie Huygens ING

Redactie Tijdschrift voor Geschiedenis

Stichter en directeur van ACCESS (Amsterdam Center for Cross-disciplinary Emotion and Sensory Studies) (http://accessmotionsandsenses.nl/category/news )

 

     

 

Publicaties

Zie mijn persoonlijke website voor meer informatie over mijn publicaties.

Books

▪ Leemans, I.B. & Johannes, G-J. (2013). Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800. De Republiek (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 4). Amsterdam: Bert Bakker / Prometheus. 

Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. (Bottom Takes the Floor. Radical Ideas in Dutch Pornographic Novels1670-1700)Dissertation Faculty of Humanities University of Utrecht. Nijmegen 2002. Awarded with the Praemium Erasmianum 2002. Second edition (Vantilt paperback) 2002.

De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedragen aan het kakhuis (The Illustrious Deeds Of John Shit, Dedicated to theOuthouse), Utrecht 2000. Introduction and edition.

D'Openhertige juffrouw of d'ontdekte geveinsdheid (1680) (The Outspoken Mistress or Hypocrisy Revealed). Leiden 1998. Introduction and edition in collaboration with J. Kloek and W. Mijnhardt.

Edited Volumes

▪ Helleke van den Braber & Inger Leemans (eds.), Explosieve debatten. Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940. Walburg Press. Forthcoming 2011.

▪ J. Konst, B. Noak, I. Leemans (eds.), Niederländsiche-Deutsche Literaturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009).

▪ H. Jürgens, I. Leemans (eds.), Ger-manie. De culturele betrekkingen in de 18e eeuw (Germania.German-Dutch Cultural Transfer in the 18th century) Special Issue of De Achttiende Eeuw 20 (2008).

Articles

▪ Oddens, J. & I. Leemans, ‘Dossier: Alles is verlicht - Ontwikkelingen in het verlichtingsonderzoek sinds het jaar 2000 - Ter inleiding’, Tijdschrift voor geschiedenis 127 (2014), 183-188. 

▪ ‘This fleshlike isle’. The Voluptuous Body of the People in Dutch Pamphlets, Novels and Plays 1660-1730. In M.C. Jacob & C. Secretan (Eds.), In Praise of Ordinary People. Early Modern Britain and the Dutch Republic (pp. 181-202). New York: Palgrave MacMillan, 2013, 181-202.

▪ Hagen, E. & I. Leemans, Een ‘vuurige aandoening van het hart’. Drift en geestdrift in het Nederlands theatre en de Nationale Vergadering, 1780-1800. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126 (2013), 530-547.

▪ ‘A Smell of Higher Honey: E-Humanities Perspectives’. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 128 (2013), 147-154.

▪ ‘“Verse Weavers and Paper Traders: Speculation in the Theater,” in The Great Mirror of Folly: Finance, Culture, and the Crash of 1720, ed. William N. Goetzmann, Catherine Labio, K. Geert Rouwenhorst, and Timothy Young (New Haven, CT: Yale University Press, forthcoming).

▪ ‘Censuur als onmacht. De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660-1760’, in: M. Matthijssen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam, AUP 2011), 45-58. See: www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/Censuur_Boeken_onder_druk.pdf

▪ ‘Picart’s Dutch Connections: Family Trouble, the Amsterdam Theatre and the Business of Engraving’, in: M.C. Jacob, L. Hunt, W. Mijnhardt (eds.), At the Interface of Religion and Cosmopolitanism: Bernard Picart’s Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1743) and the European Enlightenment (Los Angeles, Getty Research Institute, 2010) , 35-58.

▪ Leemans, I.B. & Franke, V.E., 'Ce n'est guêres qu'en France que se font les bons Livres'. The transition from French-language to Dutch-language journals in the Dutch Republic, 1750-1765’, in: Christiane Berkvens-Stevelinck, Hans Bots & Jens Häseler (Eds.), Journalisme et République des Lettres. L'élargissement vers les "Pays du Nord" au dix-huitième siècle (Amsterdam/Utrecht: APA-Holland University Press 2009), 289-314.

▪ J. Konst, B. Noak, I. Leemans, ‘Einleitung’ (‘Introduction’), in: J. Konst, B. Noak, I. Leemans, (eds.), Niederländsiche-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009), 9-28.

▪ ’The Translation Machine: The Business of Cultural Transmission’, J. Konst, B. Noak, I. Leemans (eds.), Niederländsiche-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 (Berlin, Ruprecht Verlag, 2009), 343-356.

▪ ‘De viceroy van de hel: radicaal libertinisme’ (The Viceroy of Hell. Engraver Romeyn de Hooghe as Radical Libertine), in: Henk van Nierop e.a. (ed.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle, Waanders, 2009), 32-47.

▪ ‘The earthly race one Family. The Interconnection of the Dutch and German Book Trade, 1750- 1840’, in: M. van Delft, F. de Glas, J. Salman (eds.), New Perspectives in Book History Contributions from the Low Countries (Zutphen, Walburg Pers, 2006), 137-156.

▪ ‘De weg naar de hel is geplaveid met boeken over de Bijbel. Vrijgeest en veelschrijver Willem Goeree (1635-1711)’ (’The Road to Hell is Paved with Books on the Bible. Libertine and Hack Willem Goeree (1635-1711)’), Nederlandse letterkunde 9 (2004), 255-273.

▪ ‘Vrouwen en kinderen eerst? Enkele overdenkingen over de toekomst van de neerlandistiek’ (Women and Children first? Some Thoughts concerning the Future of Dutch Studies), Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 120 (2004), 309-324.

▪ ’”Zie ons vry voor uwe wetsteen aan”. Frans-classicisme en de Radicale Verlichting’, (‘Consider us as your whetstone’. French Classicism and the Radical Enlightenment) in: J. de Kruif, G. Johannes en J. Salman (eds.), Een groot verleden voor de boeg. Opstellen voor Joost Kloek (Leiden, Primavera Pers, 2004), 213-236.

▪ ’De Sexshop van Europa. Nederlandse productie en verspreiding van pornografische romans in de zeventiende eeuw’ (’The Sex Shop of Europe. Dutch Production and Distribution of Pornographic Novels in the Seventeenth Century’), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 81-96.