Meuwissen, D.Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Universitair docent

Algemeen

Daantje Meuwissen is universitair docent kunstgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daantje Meuwissen is een bevlogen kunsthistorica die een interdisciplinair palet aan methoden en technieken inschakelt in haar onderzoek. en tevens probeert wetenschappelijke inzichten op inspirerende wijze voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit blijkt onder andere uit haar tentoonstelling over de kunstenaar Van Oostsanen (ca. 1470-1533), waarmee zij de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance in de Noordelijke Nederlanden voor het publiek inzichtelijk maakte. De expositie was te zien van 15 maart t/m 29 juni 2014 in het Amsterdam Museum en Stedelijk Museum Alkmaar. De tentoonstellingscatalogus Jacob Cornelisz van Oostsanen: De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar is inmiddels uitverkocht. Ook is Daantje Meuwissen regelmatig te zien geweest in Avro's Kunstuur om te vertellen over de schilderkunst van Rembrandt en Potter in het Mauritshuis, de heropening van het Mauritshuis en de tentoonstelling Van Oostsanen: De eerste Hollandse meester.

Op dit moment werkt Daantje Meuwissen aan haar onderzoeksproject 'Visualizing Nature - Producing Knowledge: The Sketchbook of Cornelis Anthonisz (ca. 1500-1588) at the Intersection of Art and Science'. Dit project onderzoekt hoe de Amsterdamse kunstenaar Cornelis Anthonisz (ca. 1500-1558) wist bij te dragen aan nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Het onderzoek gaat uit van een recent geidentificeerd, persoonlijk schetsboekje van Anthonisz met ca. 100 tekeningen, die tonen hoe artistieke praktijk en wetenschappelijke kennis in elkaar grijpen.

Schetsboek 2

Enkele pagina’s uit het persoonlijke schetsboekje van Cornelis Anthonisz, ca. 1520-1535

 

 

 

Specialismen

Vroegmoderne kunst (15e t/m 17e eeuw)
Technische kunstgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
Stadsgeschiedenis (Amsterdam)

Onderwijs

Bachelor-onderwijs: Visuele & materiële cultuur I en II, productie & receptie, excursie Florence en begeleiding Bachelorscripties.
Master-onderwijs: Methods & Theories, Research Seminar en coördinator van specialisatie Kennis, Markt en Connaisseurschap I (Geschiedenis van de kunstmarkt) en II (Kennerschap).

Projecten

2015 - hedenOnderzoeksproject 'Visualizing Nature - Producing Knowledge: The Sketchbook of Cornelis Anthonisz (ca. 1500-1588) at the Intersection of Art and Science'
Dit project onderzoekt hoe de Amsterdamse kunstenaar Cornelis Anthonisz (ca. 1500-1558) wist bij te dragen aan nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Het onderzoek gaat uit van een recent geidentificeerd, persoonlijk schetsboekje van Anthonisz met ca. 100 tekeningen, die tonen hoe artistieke praktijk en wetenschappelijke kennis in elkaar grijpen.

2010 - 2014Initiator en gastconservator Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum, t.b.v. de tentoonstelling ‘Van Oostsanen. De eerste Hollandse meester’
Deze tentoonstelling vond plaats van 15 maart tot en met 29 juni 2014 in het Stedelijk Museum Alkmaar, de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar en het Amsterdam Museum en heeft 100.550 bezoekers getrokken en de website 90.0000 pageviews. Meuwissen heeft het concept voor deze expositie ontwikkeld, was mede verantwoordelijk voor het binnenhalen van (inter)nationale bruiklenen en actief op in het verwerven van fondsen en subsidies. Voor Facts & Figures zie http://issuu.com/amsterdammuseum/docs/facts___figures_van_oostsanen/1

Boek

Publicaties

Books
D. Meuwissen (m.m.v. gastauteurs), Jacob Cornelisz van Oostsanen. De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar, Zwolle 2014, Uitgeverij Waanders, ISBN: 978-94-91196966, 320 pagina’s (redactie: Y. Bleyerveld). Open access: http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/131695

D. Meuwissen, Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde (handelseditie van Meuwissens dissertatie), Hilversum, 2011, Uitgeverij Verloren, ISBN: 978-90-8704-236-6, 655 pagina’s.

Edited Volumes
M. Faries & D. Meuwissen, ‘Identifying Personnel in Jacob Cornelisz van Oostsanen’s Workshop: Cornelis Buys and Cornelis Anthonisz.’, in: Proceedings of the Symposium XIX for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brugge 2016. Manuscript ingestuurd en geaccepteerd. 

D. Meuwissen, Post obitum: Hoe herken je een postuum portret?’, in: Face Book: Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum Presented to Rudolf E.O.Ekkart, Edited by Edwin Buijsen, Charles Dumas and Volker Manuth, Leiden 2012, p.37-44. 

A. van Leerdam & D. Meuwissen, ‘The Last Judgement with Christian II of Denmark and Isabella of Austria. A memorial piece from the workshop of Jacob Cornelisz van Oostsanen?, in: Living memoria.Studies in medieval and early memorial culture in honour of Truus van Bueren, R. de Weijert, K. Ragetli, A.J. Bijsterveld en J. Arenthals (eds.), Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2011, pp. 333-345.


D. Meuwissen, ‘A change in tradition. The seventeenth century portraits in the series with the land commanders of the Utrecht Bailliwick of the Teutonic Order.’, in: Pokerfaced.Flemish and Dutch Baroque faces unveiled., K. Van der Stichelen en B. Watteeuw (eds.), Turnhout, Uitgeverij Brepols, 2010, pp. 125/140.

D. Meuwissen, ‘Faithful to tradition. The function of the portrait series of the land commanders of the Teutonic Order, Utrecht Bailiwick.’, in: The Military Orders and the Reformation. Choices, State Building, and the Weight of Tradition., J.A. Mol, K. Militzer, H.J. Nicholson (eds.), Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2006, pp. 237 – 268.  

D. Meuwissen, ‘A ‘painter in black and white’: The symbiotic relationship between the paintings and woodcuts of Jacob Cornelisz. van Oostsanen.’, in: Making and Marketing: studies of the painting process in fifteenth- and sixteenth century Netherlandish workshops, M. Faries (ed.), Turnhout, Uitgeverij Brepols, 2006, pp. 55 – 81. ’

D. Meuwissen & I.E. Verslype, ‘Praatjes rondom Gaatjes. Materieel onderzoek naar lijsten en panelen van memorietafels uit de collectie van het Catharijneconvent Utrecht’, in: Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer, Zwolle 1997, pp. 126-135.

Articles
D. Meuwissen, ‘Attributing the Berlin Sketchbook: the Amsterdam cartographer-printmaker Cornelis Anthonisz (ca. 1505-1558)’, in: Simiolus.Netherlands Quarterly for the History of Art, 38 - 4 (2016). Deze editie van Simiolus wordt momenteel gedrukt en verschijnt in januari/februari 2017.

D. Meuwissen, ‘Verkenning. Lopend promotieonderzoek naar middeleeuwse memoria in de Nederlanden. De portretreeks met de landcommandeurs van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.’, in: Signum. Tijdschrift van de contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen, jrg. XVI (nr. 2), 2004, p. 80-82. 

D. Meuwissen, ‘Lopend onderzoek. De portretreeks met de landcommandeurs van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.’, in: Virtus. Bulletin van de werkgroep Adelsgeschiedenis, 9e jrg. (afl. 1-2), Zwolle 2002, pp. 69-71.  

D. Meuwissen & T. van Bueren, ‘So lange memorie van menschen kan gedencken. Het ontstaan en de functie van de portretreeks met de landcommandeurs van de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht’, in: Virtus. Bulletin van de werkgroep Adelsgeschiedenis, Zwolle 1998, pp. 59-73.

Catalogue entries
D. Meuwissen, Bestandscatalogus Rijksmuseum Amsterdam, 12 wetenschappelijke entries over vroeg Nederlandse schilderijen. Onder andere catalogusnummers SK-C-1349, SK-A-1405 en SK-A-1967.

 

Nevenwerkzaamheden

- Bestuurslid stichting Cornelis Hofstede de Groot
De stichting beoogt de kring van geïnteresseerden in het werk van het RKD in binnen- en buitenland te vergroten en het instituut financieel te ondersteunen, onder andere bij bijzondere aankopen. Zij wil een bijdrage leveren aan de versteviging van de plaats en aan de verbreding van de activiteiten van het RKD in de kunsthistorische wereld.

- Bestuurslid Stichting Jacob Cornelisz van Oostsanen [2000-2014]
De stichting is opgericht ter bevordering van de kennis omtrent deze laatmiddeleeuwse schilder uit Oostzaan, gericht op en met name bestemd voor het provinciale publiek.

- Lid ‘Netwerk vrouwelijke Conservatoren Nederland’