dr. E.M. (Emilie) van OpstallDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 82045
14a-00
e.m.van.opstall@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( gesch/oudh/k&c )
Universitair docent Grieks

Algemeen

Aanwezig: op collegedagen; voor een afspraak graag een e-mail sturen.

Personal web page in English

Sinds september 2012 bieden de VU en de UvA een gezamenlijk master’s programma aan binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten biedt studenten de mogelijkheid uit een divers aanbod van onderwerpen te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties binnen Klassieke Talen, Oudheidstudies en Archeologie.

Specialisme


Griekse literatuur, van de Romeinse Keizertijd tot in de Byzantijnse tijd: tekstbezorgen, interpreteren, vertalen (poëzie, proza, ekphrasis).

Academisch jaar 2015-2016


BA colleges:
 basiscursus Grieks 1a; literatuurgeschiedenis Grieks; Griekse Mythen en Bijbelse verhalen; taalverwerving Grieks 1b en 1c; methodologie; lectuurcollege Grieks (traagedie: Euripides).

MA (ACASA) colleges: Late Greek and Late Latin Literature (short stories and hagiography).

Begeleiding: BA en MA scriptiebegeleiding; co-promotor voor PhD project Baukje van den Berg, Eustathius as a literary critic (UvA), 2012-2016.

Het aanbod Klassieken en Oudheid aan de VU is zeer gevarieerd door het grote aantal specialismen van de docenten. De Masterclassics en colleges Klassieken op Locatie geven daarvan voorproefjes voor VWO leerlingen. Zie ook Facebook GLTCVU.

Lopend onderzoek


 • Bundel naar aanleiding van het internationale en interdisciplinaire congres ‘The Door of the Sanctuary, a place of transition' dat ik in mei 2015 aan de VU heb georganiseerd, te verschijnen bij Brill.
 • Bundel over Laatantieke en Byzantijnse Poëzie in voorbereiding
 • Literair commentaar op Flavius Philostratus' Vita Apollonii, boek I, i.s.m. VU-collega’s Jaap-Jan Flinterman (historisch commentaar), en Gerard Boter (teksteditie).
 • Peer reviews voor diverse publicaties (Mnemosyne, A Journal of Classical Studies en Illinois Classical Studies, de Gruyter, etc.). 

Wetenschappelijke publicaties


Voor het meest recente overzicht: zie https://vu-nl.academia.edu/EmilieMvanOpstall

Boek:

 

 • Jean Géomètre, poèmes en hexamètres et en distiques élégiaques. Edition, commentaire, traduction, Medieval Mediterranean (Leiden 2008). Reviews: Speculum 84.3 (2009) 718-19 (Littlewood); CR 60.1 (2010) 103-4 (Faulkner); REB 68 (2010) 291-92 (Kontouma); http://graecorthodoxa.hypotheses.org/395 (Kontouma).

Artikelen:

 • The Pleasure of Mudslinging: an invective dialogue in verse from 10th century Byzantium’, te verschijnen in BZ.
 • met M. Tomadaki, ‘Ioannes Geometres: A Poet Around the Year 1000’, te verschijnen in W. Hörandner – A. Rhoby – N. Zagklas (eds.), A Companion to Byzantine Poetry (Leiden: Brill).
 • Lemmata ‘Johannes Geometres’ and ‘Kometas’ in the Lexikon Byzantinischer Autoren, te verschijnen in Alexander Riehle / Michael Grünbart (eds.), Lexikon byzantinischer Autoren (Berlin: Akademie Verlag).
 • ‘Balancing on the rope of paganism: Leo the Philosopher’, te verschijnen in Y. Durbec, D. Pralon & F. Trajber (eds), Traditions épiques et poésie épigrammatique. Présence des épopées archaïques dans les épigrammes grecques et latines, Peeters, Leuven.
 • Alles wat je altijd al over Paris en Helena had willen weten: Colluthus' Roof van Helena / Everything you ever wanted to know about Paris and Helen: Colluthus’ Rape of Helen’, Lampas 48.1 (2015) 57-75.
 • Manifesto for a debate on the use of English in academic courses, co-authors: Lucinda Dirven, Piet Gerbrandy, Mieke Koenen; this manifesto has won a prize: Lofprijs der Nederlandse Taal 2014.
 • Leo de filosoof: danser op een heidens koord’,Lampas 47.3 (September 2014) 246-262.
 • ‘The golden flower of youth: baroque metaphors in Nonnus and Marino’, Classical Receptions Journal (2014) 6 (3): 446-470 | doi:10.1093/crj/clt029
 • Review of K. W. Wilkinson, New Epigrams of Palladas: a Fragmentary Papyrus Codex (P.CtYBR inv. 4000)Mnemosyne, October 2014 | doi 10.1163/1568525X-12301839
 • ‘Cave and Cosmos’, J. Heirman en J. Klooster (eds.), The Ideologies of lived space: ancient and modern (Ghent Academia Press 2013).
 • Review van R. Shorrock, The Myth of Paganism. Nonnus, Dionysus, and the World of Late Antiquity (London 2011), in Mnemosyne 65 (2012) 813-16.
 • Met K. Demoen (University of Ghent, Belgium), ‘One for the Road. John Geometres, reader and imitator of Gregory Nazianzen’s poems’, in A. Schmidt (ed.), Studia Nazianzenica II, Corpus Christianorum/Corpus Nazianzenum (Leuven: Brepols 2010), 223-48.
 • 'Scènes uit een koningshuis. Over Euripides' Phoenissae', Lampas 43.1 (2010) 20-39.
 • 'Poésie, rhétorique et mémoire littéraire chez Jean Géomètre', in  P. Odorico & M. Hinterberger, Doux Remède: Poésie et Poétique à Byzance (Paris 2009), 229-44.
 • 'Verses on paper, verses inscribed? A case study, with epigrams of John Geometres', in W. Hörandner & A. Rhoby (eds.), Die Kulturhistorische Bedeutung Byzantinischer Epigramme (Wenen 2008), 55-80.
 • 'Onder de Plataan', Lampas 40.4 (2007) 314-22.
 • 'Jean et l'Anthologie; vers une édition de la poésie de Jean Géomètre', Medioevo Greco 3 (2003) 195-211.
 • 'Wijn en Woord', Mededelingenblad van het Allard Pierson Museum 85-86 (2003) 15-17.

Vertalingen/artikelen voor een breder publiek

 • De Anthologia Palatina. Een kleurrijke epigrammencollectie’, Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (Leuven, Peeters 2011) 141-53.
 • 'Fronto, De Feriis Aliensibus 3', in Y. Maes (ed.), Meester en Leerling, Feestbundel ter ere van Daniël Knecht (Gent 2006) 46-51 (vert. brief Fronto aan Marcus Aurelius).
 • Passages uit Apuleius' Metamorphosen, in M. Pieters en P. de Rynck (ed.), Over de Styx: Grieken, Romeinen en de Onderwereld (Athenaeum - Polak & Van Gennep 2003).
 • Passages uit Apuleius' Metamorphosen in M. Pieters en P. de Rynck (edd.), Van Alfa tot Omega (Athenaeum - Polak & Van Gennep 2000) 61-63 ‘Druppel’ en 160-62 ‘Overspel’.
 • Apuleius. Amor en Psyche (Athenaeum - Polak & Van Gennep 2000).
 • Chariton, Chaireas en Kallirhoë: een liefde (Athenaeum - Polak & Van Gennep 1998).
 • 'Chaireas en Kallirhoë’, in V. Hunink e.a. (eds.), Oude Keizers, Nieuwe Kleren (Athenaeum - Polak & Van Gennep 1997) 34.
 • ‘Chariton van Aphrodisias: Chaireas en Kallirhoë’, Hermeneus 67.2 (1995) 68-70. 

(Inter)nationale lezingen (selectie)


      Voor het meest recente overzicht: ziehttps://vu-nl.academia.edu/EmilieMvanOpstall

Beurzen


 • Financiering van conferentie The Door of the Sanctuary: a place of transition'' in mei 2015, door KNAW, VU, HLCS, CLUE, OIKOS;
 • Chercheuse invitée Université Aix-Marseille, Labex-Med, mei-juni 2013;
 • NWO-vervangingsbeurs voor schooljaar 2004-2005 i.v.m. afronden proefschrift;
 • Scholarship Harvard University voor studieverblijf Dumbarton Oaks, Washington, D.C. i.v.m. proefschrift (juli-augustus 2004);
 • Prins Bernhard Fonds, Van Oosterom Onderwijsfonds en Koninklijk Nederlands Instituut in Rome voor studieverblijf te Parijs (oktober 2000-juni 2001) en te Rome (mei 2001) i.v.m. DEA;
 • Ned. Inst. Florence voor studiereis naar Florence, Biblioteca Laurenziana i.v.m. manuscript Chariton (zomer 1997);
 • DeLigt Fonds voor studiereis naar Italië en Turkije i.v.m. artikel en vertaling Chariton (zomer 1995);
 • Erasmusbeurs Bologna (januari-juni 1991).

Functies


 • universitair docent Grieks VU (sept. 2004-…);
 • docent Grieks cursus zij-instroom Klassieke Talen (sept.-dec. 2008);
 • studiebegeleider Oudheidkunde VU (mei-dec. 2006);
 • docent Grieks, Latijn en KCV op het Spinoza-Lyceum (Asd. 1995-96 en het St. Ignatiusgymnasium, Asd. 1996-2000 en 2001-2005);
 • redactiewerk Vertaalwoordenboek Latijn-Nederlands, AUP, Asd. 1998 (1994-96)

Opleiding

 
 • doctoraat Letteren, UvA 2006 (cum laude);
 • diplôme des Etudes Approfondies, Sorbonne, Paris IV, 2001 (cum laude);
 • lerarenopleiding, ILO, 1996;
 • doctoraal GTLC, UvA, 1993 (leraren en onderzoeks-variant, bijvakken: Nederlandse literatuurgeschiedenis, Italiaans)

Lid van