dr. H.G. (Hubert) Slings

universitair docent

Algemeen

This page in English

Aanwezig: in de regel op maandag, woensdag en donderdag. Afspreken? Graag via mail.

Hubert Slings is universitair docent Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Geschiedenis (Faculteit Geesteswetenschappen van de VU). Zijn onderzoek richt zich op vakdidactische vraagstukken rond de cultuurvakken, in het bijzonder op digitale toepassingen voor het schoolvak geschiedenis.

Publicaties

Wetenschappelijk

Hubert Slings, 'De Negen Besten ontcijferd. Getallensymboliek in het Geraardsbergse afschrift van Van den Negen Besten'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 3 (1996) 1, p. 25-42. [online raadpleegbaar via DBNL]

Hubert Slings, Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Prometheus, 2000. [online raadpleegbaar via DBNL]

Overig (selectie)

Hubert Slings (ed.), Karel en Elegast. [Tekst in Context 1] Amsterdam: AUP, 1997.

Hubert Slings (ed.), Reinaert de vos. [Tekst in Context 3] Amsterdam: AUP, 1999.

Johan Oosterman, Hubert Slings (hoofdred.), Literatuurgeschiedenis.nl. [website, online sinds 23 maart 2002]

Hubert Slings (hoofdred.), Bijbelencultuur.nl - Invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur. [website, online sinds 10 november 2002]

Hubert Slings (hoofdred.), Entoen.nu - de canon van Nederland [website, online sinds 16 oktober 2006]

Ingrid Biesheuvel, Frits van Oostrom & Hubert Slings, Vogala.org - Laat Middelnederlands klinken! [webapp, online sinds 4 januari 2014]

Overige activiteiten

Hoofdredacteur van de onderwijsreeks Tekst in Context (uitgeverij Amsterdam University Press, sinds 1997)

Directeur van stichting entoen.nu - de canon van Nederland (sinds 2007)

Juryvoorzitter van de Thea Beckmanprijs voor het historische jeugdboek (sinds 2010)

Lid van de Werkveldcommissie van de Theologische Universiteit Kampen (sinds 2012)