dr. I.R. (Ingrid) VermeulenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Universitair Hoofddocent Kunstgeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd

Aanwezig: Op afspraak via e-mail

Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Fax (+31)(0)20-5986500 
 
Specialismen:
Geschiedenis van het verzamelen en van het museum, historiografie van de kunst, en prent- en tekenkunst in de lange achttiende eeuw

Onderwijs

Master Museumconservator

 • Verzamelen en presenteren
 • Museumproblematiek
 • Begeleiding praktijkjaar
 • Ma-scripties

Master Kunstgeschiedenis      

 • Werkgroep Papieren musea: Baron van Leyden (1717-1788) (in samenwerking met het 
  Rijksprentenkabinet Amsterdam)  
 • Kunstliteratuur in de vroegmoderne tijd  
 • Methodologie 
 • Buitenlandse excursie: Berlijn, Venetië, St Petersburg-Moskou  
 • Masterscripties/ stages

Bachelor Kunstgeschiedenis/ Media, Kunst, Design en Architectuur      
Jaar 3  

 • Werkgroep Michelangelo: reproductie en receptie in Europa 1700-1800 
 • Werkgroep Verzamelen op papier: Baron van Leyden (1717-1788) (in samenwerking 
  met het Rijksprentenkabinet Amsterdam)
 • Minor Myths of Dutch Art 
 • Stad / Hof in de Renaissance 
 • Bachelorscripties / stages

Jaar 2 

 • Werkgroep MuseumApp: de (prenten)collectie Willet-Holthuysen in het Amsterdam Museum
  (in samenwerking met het Amsterdam Museum)
 • Buitenlandse excursie: Florence
 • Vooruitgang en traditie/ Productie en receptie (beeldende kunst 1400-1800)
 • Actualiteiten, recente visies op oude kunst (1400-1800)

Jaar 1  

 • Introductie Beeldende Kunst
 • Inleiding Renaissance en Barok  
 • Binnenlandse excursie

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de samenhang tussen kunst en visuele cultuur in Europa in de lange achttiende eeuw. In het tijdvak voor de uitvinding van de fotografie en de digitale beeldproductie vormen prenten en tekeningen een belangrijke dwarsdoorsnede van de visuele cultuur. Bijeengebracht in vaak omvangrijke papieren collecties door kunstenaars, geleerden, liefhebbers, vorsten, academies of musea, en nog altijd bewaard in vooraanstaande prentenkabinetten binnen en buiten Europa, tonen zij afbeeldingen van beroemde mannen en vrouwen, historische gebeurtenissen, voorwerpen uit de natuurlijke historie en de klassieke oudheid, mode, ornamenten, en in belangrijke mate ook van kunst. De intensieve en internationale omgang met deze collecties - door verwerving, samenstelling, gebruik en toepassing - vormt voor mijn onderzoek de primaire aanleiding om urgente terreinen van de receptie van kunst te bestuderen, zoals de historiografie van de kunst, de geschiedenis van het museum en de verspreiding en nationalisering van kunst in Europa.

Publicaties

 • 'The Mediatization of Vasari: A Paradigm Change of Art History in the Enlightenment', Vasari als Paradigma. Rezeption, Kritik, Pespektiven, Florence: Kunsthistorisches Institut in Florenz (in voorbereiding)
 • 'The Art of Human Comedy. Charles Blanc and the Popularization of Rembrandt in Nineteenth-Century France', Charles Blanc (1813-1882), Paris: Institut national d'histoire de l'art en Deutsche Forum für Kunstgeschichte (in voorbereiding)
 • 'Voorwaardelijke tekens van de kunst. Humbert de Superville's beschouwing van reproducties in het Leidse prentenkabinet', 200 jaar Leids Prentenkabinet, Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden (in voorbereiding)
 • 'Paper Museums and the Multimedia Practice of Art History. The Case of Stefano Mulinari's 'Istoria Pratica' (1778-1780) in the Uffizi', in: M. Wellington Gahtan (ed.), Vasari and the Birth of the Museum, Farnham: Ashgate 2014, pp. 215-231
 • 'Reproducties zijn onmisbaar voor originelen', Blog Erfgoedplatform Open Universiteit, 27 januari 2014
 • 'Musei Cartacei e la Pratica Multimediale della Storia dell'Arte. Il Caso della 'Istoria Pratica' (1778) di Stefano Mulinari negli Uffizi', in: M. Wellington Gahtan (ed.), Atti Giorgio Vasari e la Nascità del Museo, Firenze: Edifir 2012, pp. 157-170
 • ‘The Ideal of a Museum of Prints for the Louvre. Critical Views on the Chalcographie by Louis Viardot (1800-1883) and Bayle St John (1822-1859)’, in: E. Bergvelt et.al. (eds.), Museale Spezialisierung und Nationalisierung ab 1830. Das Neue Museum in Berlin im Internationalen Kontext - Specialization and Consolidation of the National Museum after 1830. The Neue Museum in Berlin in an International Context, Berlin: G+H Verlag 2011, pp. 255-268  
 • ‘Michel de Marolles’s Volume of Rembrandt Prints and the Reception of Dutch Art in France’, Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 34 (2011) 3-4, pp. 155-182
 • ‘The Illustrated Catalogue as a New Genre’ (boekbespreking), Print Quarterly 28 (2011) 1, pp. 90-92  Omslag Picturing Art History
 • Picturing Art History.The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century, Amsterdam: Amsterdam University Press 2010
 • ‘Het prentenkabinet als papieren museum. Een visueel overzicht van de Europese kunst door Pieter Cornelis Baron van Leyden (1717-1788)’, De Werkgroep Achttiende Eeuw 42 (2010) 1, pp. 73-99
 • ‘Nederlandse kunst na de Gouden Eeuw: opheffing van het verval’ (boekbespreking), Oud-Holland 122 (2009) 1, pp. 70-75
 • ‘Daniela Mondini: Mittelalter im Bild: Séroux d’Agincourt und die Kunsthistoriographie um 1800’ (boekbespreking), H-Arthist (Mailing List for Art History in H-net) 19-07-2007
 • ‘Vasari illustrato. Il progetto incompiuto di Giovanni Bottari (1759-60) e la collezione di stampe Corsini’, Prospettiva 125 (2007), pp. 2-22
 • Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (dis.), Amsterdam 2006
 • ‘Comte de Caylus naar Maarten van Heemskerck. Vroeg achttiende-eeuwse reproducties naar Romeinse tekeningen’, Kunstlicht 27 (2006) 2/3, pp. 30-33
 • ‘Connoisseurship and the Invention of Art History’, Kunstlicht 26 (2005) 1, pp. 28-34
 • ‘‘Wie mit einem Blicke’, Cavaceppi’s collection of drawings as a visual source for Winckelmann’s history of art’, Jahrbuch der
  Berliner Museen 45 (2003), pp. 77-89

Overige activiteiten

 • 2015-heden: Lid Wetenschappelijke Adviesraad Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) Florence
 • 2011-heden: Lid master examencommissie Graduate School
 • 2007-2010: Lid bachelor opleidingscommissie en evaluatiecoördinator afdeling Kunst en Cultuur
 • 2005-2012: Secretaris Vrienden van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome
 • 2000-2004: Opleidingscommissie Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis
 • 1995-2001: Redactielid, penningmeester en hoofdredacteur van het tijdschrift Kunstlicht, gelieerd aan de opleiding Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit

Links

Erfgoedplatform Open Universiteit: Reproducties zijn onmisbaar voor originelen
Amsterdam University Press: Picturing Art History
RKD Symposium: Kunstgeschiedenis in beeld. Het belang van reproducties voor de kunstwetenschap, 18de eeuw tot heden
Koninklijk Nederlands Instituut Rome: Vrienden

CV

Werkervaring

Sinds 2015
Universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
Coördinator Master Museumconservator (VU / UvA)

2014
Laureaat NWO Aspasia-premie, o.g.v. het onderzoeksvoorstel 'The Artistic Taste of Nations.
The Impact of the Visual Arts on the Emergence of Early Modern Notions of National Identity
in Western Europe 1600-1800'

2012
Nominatie Karel van Manderprijs (Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici)

2011-2015
Universitair docent Algemene cultuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam

2010-2011
Postdoc Kunstgeschiedenis (Talentgelden Vrije Universiteit Amsterdam)

2006-2015
Universitair docent Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

2006
Promotie: Picturing Art History, The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century
Docent Algemene Cultuur Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

2002-2003
Docent Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

1999-2005:
Assistent in opleiding Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

Opleidingen
1991-1997 
Kunstgeschiedenis en Archeologie, specialisatie beeldende kunst nieuwe tijd, Vrije Universiteit te Amsterdam

1993-1994
Kunstgeschiedenis, University of Leicester, Verenigd Koninkrijk, in het kader van het Erasmus-programma