Faculteitsbestuur

Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de opleidingen die aan de faculteit zijn verbonden, voor het onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers die bij de faculteit zijn aangesteld en voor de bedrijfsvoering van de faculteit. Het bestuur benoemt tevens de leden van de verschillende commissies, waaronder de examencommissie en de opleidingscommissies. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement.

Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan, directeur bedrijfsvoering, portefeuillehouder onderwijs, portefeuillehouder onderzoek en een studentlid (assessor).

M.ter Hark
Decaan
prof. dr. Michel ter Hark
Netty Vlakveld
Directeur bedrijfsvoering
drs. Netty Vlakveld
R. Munk
Portefeuillehouder Onderwijs
prof. dr. Reinier Munk
L. de Vries
Portefeuillehouder Onderzoek
prof. dr. Lourens de Vries
Paolo Edixhoven
Secretaris
mevr. Paola Edixhoven

Studentlid (assessor)
Micaela Cabrita da Palma

Contact

Heb je vragen of suggesties voor het faculteitsbestuur? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.