Faculteitsbureau

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting. De directeur bedrijfsvoering is drs. N.E. (Netty) Vlakveld en is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Bestuurssecretariaat en afdelingensecretariaat

De directeur bedrijfsvoering wordt ondersteund door de bestuurssecretaris mevr. Paola Edixhoven. Zij is te bereiken via bestuurssecretariaat.fgw@vu.nl.

Het afdelingensecretariaat is te bereiken via afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl. Dit secretariaat ondersteunt de afdelingshoofden en het wetenschappelijk personeel van de faculteit. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het notuleren van (afdelings-)vergaderingen, het beheren van de agenda’s van de afdelingshoofden, het verzorgen van correspondentie en meer algemene taken zoals zaalreserveringen, het verzorgen van de post en van kopieerwerk.

Het afdelingensecretariaat behandelt geen onderwijsgerelateerde zaken. Hiervoor kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie (020 598 5020).

Onderwijsbureau

Hoofd Onderwijsbureau: drs. P.J. Reinders
T: 020 598 6600
E: p.j.reinders@vu.nl

Ingeschreven studenten aan de VU kunnen voor alle voorkomende vragen over onderwijs, intekenen vakken, afstuderen, examencommissie en studentenbegeleiding terecht op VUnet. Mocht je op VUnet het antwoord niet vinden, dan kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

Niet ingeschreven studenten kunnen hun vragen stellen aan de Centrale Studentenbalie (020 598 5020) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

empty

Onderwijscoördinatie

De onderwijscoördinatoren dragen zorg voor de planning van het onderwijs, zoals afstemming tussen de verschillende opleidingsprogramma's, roostering van colleges en tentamens en zaalreservering, het verzorgen van de informatie over het onderwijs in de studiegidsen en levert de afdeling cijfermatige managementinformatie op het gebied van het onderwijs.

  • Drs. R.F. Hogervorst (onderwijscoördinator), kamer 12a-84, tel. (020) 598 6538
  • Drs. S. Tilstra (Onderwijscoordinator), kamer 12a84, tel (020) 598 6641
  • De Centrale afdeling roostering is bereikbaar via e-mail: rooster.fgw@vu.nl

Communicatie & Marketing

Team Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VUnet, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering.

Communicatieadvies en werving/voorlichting:
communicatie.fgw.mc@vu.nl

Website en VUnet:
webredactie.fgw.mc@vu.nl

Bureau Informatisering

Het facultaire Bureau Informatisering biedt medewerkers en studenten ondersteuning met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van de toepassing van ICT in onderwijs (ICT&O) en onderzoek (Digital Humanities). Dat betreft zowel advisering over de manier waarop ICT kan worden ingezet, als praktische ondersteuning bij het gebruik van bepaalde programmatuur. Zie voor meer informatie de Werkbank Geesteswetenschappen en de wiki ICT in het onderwijs van de Geesteswetenschappen aan de VU (buiten de VU is inloggen met een VUnetID vereist).

B.F. (Ben) Stuyvenberg
T: (020) 59 83663
E: b.f.stuyvenberg@vu.nl

HRM-adviseur

De personeelsadviseur beantwoordt vragen over personeelsaangelegenheden (zoals rechtspositie, salaris, doorstroommogelijkheden en loopbaanbegeleiding) en is beschikbaar voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties.

Veronique Bremers
T: +31 20 59 86239
E: v.a.m.j.bremers@vu.nl

Planning & Control

De controller van de faculteit adviseert het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden op het terrein van het financieel beleid en beheer. 

P.L. (Patricia) La Chira Marquina
E: p.l.lachiramarquina@vu.nl