Organisatie

Faculteitsbestuur

Het belangrijkste bestuursorgaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en draagt zorg voor het beleid rondom onderwijs en onderzoek.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting.

Medezeggenschap en commissies

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn er een aantal commissies en afdelingen die de belangen behartigen van medewerkers en studenten. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad inspraak in de organisatie.

Contact en routebeschrijving

De Faculteit der Geesteswetenschappen is gevestigd in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De afdelingen en diensten van de faculteit bevinden op de 11e tot en met de 14e verdieping.